Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Dragi elevi, stimați profesori și părinți!

  Clopoțelul ce se aude azi în fiecare școală, sună cu bucurie pentru elevi, cu împlinire pentru profesori și cu  tristețe pentru absolvenții, care lasă în spate băncile școlii și pășesc cu încredere în viitor.    Finalizarea anului școlar este o nouă etapă pentru toate generațiile, este perioada în care sentimentele de împlinire și de mândrie pentru cele realizate îi copleșește atât pe profesori, cât și pe elevi și părinții lor.
Sărbătoarea „Ultimului sunet” devine pentru toată societatea nu numai un prilej de satisfacţie, ci şi un motiv de profundă meditare despre rolul educaţiei şi pedagogului în societate.
 Încheierea anului școlar este o zi aşteptată, plină de emoţii, bucurii și speranțe pentru cei care vor păși în viitor, este ziua care ne permite să facem bilanțul unui an de noi împliniri profesionale și vocaționale

 

  Dragi absolvenți!

  Pentru voi astăzi clopoțelul școlii va răsuna pentru ultima dată, vestind începutul unei noi etape în viață.   Vă îndemn să folosiți din plin aceste cunoștințe pentru a Vă realiza visele și speranțele, pentru a depăși dificultățile cu care Vă veți confrunta, să profitați de oportunitățile pe care vi le oferă societatea pentru a Vă autorealiza, dezvolta și afirma profesional.

  Deschizând o nouă pagină a vieții, să nu uitați de instituția în care ați învățat, nu pierdeți legătura cu cei care v-au îndrumat să deveniți inteligenți și dezvoltați multilateral. Or, datorită pedagogilor dragi, ați dobândit nu doar cunoștințe, ci și prietenia, gustul primei victorii și deprinderea de a învăța lucruri noi.

  Ultimul sunet… vă inundă sufletul de bucurie, de speranţe, de mândrie pentru şcoala voastră şi profesorii  dragi...  Examenele care vă aşteaptă cer de la voi insistenţă şi seriozitate. Oricât de anevoioase ar fi cărările destinului să fiţi receptivi la îndemnul sufletului de a reveni acasă, la baştină, pentru a o face înfloritoare.

 Vă urez tuturor succese, realizări frumoase și prosperare!

  Mult stimați Dascăli!

Vă felicit cu ocazia finalizării anului de studii și Vă aduc mulțumiri pentru educația tinerei generații și pentru aportul considerabil, în promovarea imaginii raionului Fălești la diverse concursuri și olimpiade școlare. Sunteți remarcați prin profesionalism înalt, poziție civică activă și deschidere față de tot ce este nou.

 Aveţi o misiune fără de preţ — de a semăna lumină, adevăr și înţelepciune.   Zi de zi, prin muncă și dăruire de sine formați oameni inteligenți, descoperiți comorile din inimile copiilor şi le scoateți, cu măiestrie, la suprafaţă. Am încredere că fiecare copil din raionul nostru are un potențial care poate fi crescut și un talent care poate fi descoperit și valorificat și care cu  truda Dumneavoastră  în final  mai formați încă o generaţie.

 Vă urez sănătate, putere de muncă şi perseverenţă în realizarea nobilelor sarcini pe care vi le-ați asumat.

 Rămâneţi călăuza frumosului, adevărului, dreptăţii, valorilor fără de care o societate nu poate exista

 Dragi părinți!

  Familia este leagănul copilăriei, al demnităţii umane, al respectului şi al credinţei. Să tratăm şcoala ca un adevărat partener în creşterea şi educarea copiilor noştri în spiritul valorilor naţionale pentru a dăinui ca neam. Indiferent unde vor merge copii și fiicele Dumneavoastră, casa părintească va rămâne “începutul începuturilor” .

 

  Dragi Elevi!

  În viitor fără îndoială, Vă așteaptă noi descoperiri, succese semnificative și bucuria celor mai serioase rezultate. Astăzi, mai aveți încă șansa prețioasă de a mai fi elevi, fericiți și fără griji. Nu pierdeţi nici o clipă din vacanța mare, astfel ca la 1 septembrie să reveniţi sănătoși, cu noi impresii și dornici de a face carte.

  În drumul parcurs prin labirinturile cunoaşterii îndrumător fidel vă este Măria Sa Cartea, care este un nesecat izvor de înţelepciune.

  Să conştientizăm că numai prin dragostea de carte putem cunoaşte dragostea de neam, dragostea de ţară, precum şi adevărul despre cine suntem, de unde venim şi încotro mergem.

Cu înaltă considerație

Viorel BABII, Președintele raionului Fălești