Nr. birou

Funcţia

Numele Prenumele

Telefon serviciu

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

201

Preşedintele raionului

Bînzari Iraida

2-26-50

206

Vicepreşedinte

Tăbîrță Vladimir

2-20-56

127

Vicepreşedinte

Roman Radu

2-42-21

204

Secretar interimar al Consiliului raional

Aliev Alina

2-20-57

119

Arhitect - şef

Boboc Irina

2-24-37

203

Secretar administrativ superior

Ciobanu Ion

2-30-62

207

Specialist în domeniul tehnologii informaționale

Bejenari Dmitri

2-36-22

201

Secretar – dactilograf

Huţanu Maria

2-20-58

 

Șef serviciu tehnic

Trocin Maria

-

Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi Atragerea Investiţiilor

125

Director

Cimpoieş Victor

2-42-52

Secţia Administraţie Publică

207

Şef secţie

Budu Raisa

2-36-22

207

Specialist principal. Reprezentant al Serviciului Civil (de alternativă)

Bordeniuc Ana

2-36-22

207

Specialist superior

Cucoș Olga

2-36-22

116

Specialist

Rudîc Tudor

2-27-45

Serviciul Juridic

210

Şef serviciu

Ciobaniţa Ana

2-23-90

Serviciul Arhivă

 

Şef serviciu

Oală Tatiana

2-25-09

 

Arhivist - coordonator

Trocin Elena

2-25-09

Serviciul Contabilitate

202

Contabil - şef

Deleu Elena

2-22-44

202

Contabil - casier

Palii Elena

2-22-44