Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Recent specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație, au efectuat vizite de monitorizare a proceselor de recoltare a florii soarelui și a lucrărilor de pregătire a solului și semănatul culturilor de grupa I.

  În gospodăriile agricole SRL ,,Profarm Invest”, GȚ ,,Bortă Ion” și GȚ „Vilimid Agro” (pr. Hiliuți), GȚ„Rotaru Iurie”, SRL „Agro FermPlus”, SRL,,Borivas Agro” (pr. Glinjeni), se efectuau lucrări de recoltare a florii soarelui, semănatul culturilor de grupa I și erbicidarea rapiței contra buruienilor.

 • vl-agr_1
 • vl-agr_2
 • vl-agr_3

  Conducătorii gospodăriilor, în discuțiile cu reprezentanții direcției, au abordat chestiunile precum: dificultățile de  procurare a motorinei, prețurile înalte la procurarea pieselor de schimb pentru repararea tehnicii și utilajului agricol, achiziționarea materialului semincer și a produselor de uz fitosanitar precum și prețurile mici la realizarea producției agricole.

  Mai multe fotografii

  Săptămâna curentă, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au efectuat vizite de monitorizare  a proceselor de recoltare a florii soarelui, mersul lucrărilor de pregătire a solului pentru semănatul culturilor de grupa I și semănatul de toamnă a  culturilor tehnice.

  În gospodăriile agricole CAPC„Iteroagro” și GȚ „Usatîi Mihail”, primăria Ișcălău, GȚ„Gheorghe Strat”, s.Bocani, SRL „Mospuragro”, s.Catranîc, GȚ Bairamculov Leonid primăria Pînzăreni, SRL „Svitanoc”, SRL „Profitagro” și GȚ „Moscaliuc Igor”, primăria Logofteni, se desfășoară lucrări de recoltare a florii soarelui și pregătirea solului pentru semănatul culturilor de grupa I.

 • agro-09-09-2022_1
 • agro-09-09-2022_2
 • agro-09-09-2022_3

  Totodată specialiștii direcției au vizitat SRL „Anvar Com” primăria Pînzăreni,  unde, la momentul vizitei, se efectuau lucrări  de semănat al rapiței.

  În discuțiile colaboratorilor direcției cu conducătorii gospodăriilor s-au abordat întrebări precum realizarea producției agricole, achiziționarea materialului semincer și a produselor de uz fitosanitar.

  Mai multe fotografii

  La  28 iunie curent, producători agricoli și specialiștii Secției Agricultură și Alimentație  au participat la Ziua Câmpului. Activitatea cu genericul „Comportamentul soiurilor de grâu și orz create de către selecție autohtone comparativ cu cele de import” ,  a fost organizată de către  ICCC „Selecţia” Bălți în colaborare cu Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional  Ungheni, la lotul demonstrativ  de comportare și testare  a soiurilor de grâu (9 soiuri) și orz (2 soiuri), amplasat pe terenurile agricole gestionate de către SRL ,,AGROSFERA-BM” din comuna Pîrlița a raionului Ungheni.

 • ziua-cimpului_1
 • ziua-cimpului_2
 • ziua-cimpului_3

  În cadrul întrunirii Mihai Vronschih, doctor habilitat, profesor universitar și  Alexei Postolatii, doctor, conferențiar cercetător, au prezentat caracteristicele soiurilor, accentuând tot odată și comportamentul acestora, reieșind din condițiile climaterice ale anului agricol 2022.

  La finale întrunirii producătorii agricoli au abordat mai multe probleme ce țin de dezvoltarea sectorului agrar și au optat pentru o conlucrare cât mai eficientă cu instituțiile științifice din țară.

  Mai multe fotografii

  Săptămâna precedentă specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au continuat vizitele de lucru planificate în gospodăriile agricole din primăriile Pînzareni, Logofteni, Chetriș, în vederea  monitorizării culturilor și lucrărilor  agricole petrecute la moment.

  În gospodăriile monitorizate ( GȚ „Bairamculov Leonid”, SRL „Svitanoc-Agro”, SRL „Profit  Agro”, GȚ „Moscaliuc Liudmila”, SRL „Gruprijor-Agro” ) la momentul vizitei se petreceau lucrările de erbicidare la culturile de porumb, tratarea florii soarelui cu produse de uz fitosanitar împotriva bolilor și dăunătorilor, lucrări de prelucrare a solului între rînduri la  floarea soarelui.

  Totodată, ținînd cont că în această perioada din unele gospodării agricole au parvenit semnale privind apariția infectării cu mana floarei soarelui  la hibridul P64LE137, Pioneer, au fost controlate și semănăturile florii soarelui.

  Ca recomandări, pe terenurile unde s-a constatat prezenta agentului patogen, la tratarea împotriva acestei boli e obligatoriu de folosit fungicidele recomandate de producător, iar cultura de floarea soarelui deja infectată nu va reveni pe terenul cultivat actualmente decât după 7-8 ani.

  Concomitent, specialiștii direcției au efectuat vizite în  primările Pînzareni, Logofteni și Chetriș pentru verificarea corectitudinii de evidenţă şi ținere a registrelor contractelor de arendă între agenții economici și persoanele fizice cu oferirea recomandărilor necesare, conform legislației în vigoare.

  Mai multe fotografii

  În scopul asigurării pieței muncii cu specialiști în domeniul agroindustrial (agronomie, zootehnie, horticultură, economie, medicină veterinară, electrificare, inginerie agrară, cadastru, hidroameliorare ) și oferirea oportunității de angajare în câmpul muncii a absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, la inițiativa Universității, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  a fost organizat la data  de 25 mai curent, în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova,  târgul locurilor de muncă pentru studenții absolvenți și angajatori în domeniul agrar.
  Agenda  întrunirii a cuprins  tematici din domeniul  agroindustrial ce au fost prezentate de către doamna Veronica PRISĂCARU, rector al Universității Agrare de Stat din Moldova și Domnul Sergiu GHERCIU, Secretar de Stat al  Ministerului Agriculturii și Industirei Alimentare.

 • 1
 • 2
 • 3

  La acest eveniment din cadrul Consiliului raional au participat Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului însoțit de un reprezentant al secției Agricultură și Alimentație și din cadrul Gospodăriei Țărănești ,, Mîță Ion” din satul Navîrneț.
  În cadrul tîrgului, tinerii au avut posibilitate să discute tête-à-tête cu potențialii angajatori din sectorul agricol și să afle despre oportunitățile profesionale.

  Scopul evenimentului a fost de a :

 • încurajarea și consolidarea înțelegerii și conștientizării publicului larg cu privire la calitatea educației și a activităților științifice-educative-tehnologice comune (universitatea-angajatori) ;
 • încurajarea cooperării între mediul academic, factorii de decizie, tineret, antreprenori în cea ce privește pregătirea profesională a cadrelor în domeniul agroindustrial ;
 • îmbunătățirea comunicării și informarea publicului despre ofertele de angajare a absolvenților UASM ;
 • sporirea angajabilității absolvenților conform calificării obținute.

  În rezultatul informării tuturor agenților economici din raion despre posibilitatea angajării în câmpul de muncă a specialiștilor din diverse domenii al sectorului agroindustrial au prezentat interes următoarele gospodării agricole din raion:

 • SRL Taras Scop Agro (specialitatea solicitată - agronom)
 • SRL Agropompa Prim (specialitatea solicitată - agronom)
 • SRL Rairec Plus ( specialitatea solicitată-agronom )
 • GȚ Mîță Ion (specialitatea solicitată - agronom )
 • SRL Gareanca Agro (specialitatea solicitată- agronom)

  Consiliul raional încurajează organizarea și desfășurarea  evenimentelor de acest gen, în scopul reducerii numărului de șomeri înregistrați pe teritoriul raionului și angajarea tinerilor specialiști în câmpul muncii.