Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În perioada 3 – 5 mai anul curent, specialiștii din cadrul Direcției Agricultură și Alimentație au efectuat vizite de lucru în gospodăriile agricole ale raionului.

  Scopul vizitelor a fost monitorizarea lucrărilor agricole  de primăvară și evaluarea stării culturilor de toamnă. În urma inspectării s-a constatat, că starea semănăturilor culturilor cerealiere de I grupă este satisfăcătoare, care s-a ameliorat grație precipitațiilor căzute în ultimul timp.

  • 1
  • 2
  • 3

  La momentul vizitelor în gospodării se finalizau lucrările de însămânțare a terenurilor agricole cu  floarea soarelui (SRL „Regis Agro”, pr. Horești) și se efectuau procedee pentru combaterea buruienilor prin erbicidarea câmpurilor ocupate cu culturile cerealiere de toamnă, folosind cât metodele tradiționale de aplicare a produselor de uz fitosanitar cu utilaje tractate de tractor (SRL„Abilitate Agro, pr. Călugăr), cât și cu utilizarea dronelor, care eficientizează cu mult acest proces (GȚ„Mîță Ion”, primaria Albinețul Vechi).

  În cadrul discuțiilor producătorii agricoli au fost informați despre modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată în anul 2022, modificările aprobate în HG 455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenționare și alte probleme ce țin de sectorul agrar.

  Mai multe fotografii

  Loturile demonstrative  sunt un instrument eficient pentru transferurile de inovații și  reprezintă metoda cea mai bună prin care se pot testa hibrizi, soiuri și produse de protecție și nutriție a plantelor.

  În acest context, Secția Agricultură și Alimentație în colaborare cu AO„Cutezătorul”, SRL „Agropapuros” din satul Mărăndeni și compania „LIDEA” în cadrul Școlii de câmp au înființat un lot demonstrativ pentru testarea a 12 hibrizi de porumb și 5 de floarea soarelui cu aplicarea lucrărilor conservative a solului.

  • lot-dem_1
  • lot-dem_2
  • lot-dem_3

  Lotul a fost creat cu scopul de a monitoriza comportarea diferitor hibrizi în dependență de factorii de mediu în care ei se dezvoltă cu promovarea rezultatelor obținute în cadrul atelierelor de lucru cu fermierii din raion, care v-or fi organizate pe parcursul diferitor faze de vegetație.

  Mai multe fotografii

  Pentru constatarea pagubelor semănăturilor sfeclei de zahăr, provocate de vânturile puternice din 12-13 aprilie curent, în primăriile Mărăndeni (SRL „Agropapuros”), Pompa (SRL „Agopompa Prim”) și Natalievca (SRL „Taras Scop Agro”) specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație în componența comisiilor create au efectuat vizite în teritoriile nominalizate. În urma calamităților naturale comisia a stabilit, că din suprafața totală a semănăturilor  de sfeclă de zahăr de 575 ha din aceste gospodării au fost alterate 475 ha cu un grad de afectare mai mare de 90%.

2 5

  Ca urmare s-a decis ca suprafețele afectate să fie reînsămânțate cu alte culturi agricole. În rezultatul acestei calamități suprafața sfeclei de zahăr pe raion s-a redus de la 1525 la 1050 ha.

 Mai multe fotografii

aipa 1  Direcția Agricultură și Alimentație în colaborare cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au organizat o sesiune de informare privind proiectele de subvenționare a sectorului agroalimentar, care a avut loc pe data de 18 aprilie 2022, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești. La sesiune de informare au participat 57 de fermieri și investitori, beneficiari ai măsurilor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, reprezentanții autorităților publice locale, Asociațiilor de Profil, potențialii beneficiari ai plăților directe per cap de animal, care au fost informați despre modificările  HG nr.455 din 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și HG nr.836 din 2020  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal

  Cu un mesaj de salut către cei prezenți s-a adresat președintele raionului Domnul Sergiu Fîntîna și  Domnul Valeriu Motelica, șef Direcția Agricultură și Alimentație, care a prezentat formatorii sesiunii.

  Dl Dumitru Popovici, șef Direcția juridică a AIPA și Dl Vasile Gușan specialist principal secția teritorială Bălți au informat despre posibilitățile de accesare a subvențiilor post-investiționale, în avans pentru proiecte start-up, plăților directe pe cap de animal, precum și despre subvenționarea în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare și  proiecte de dezvoltare rurală .

  Totodată, toți cei prezenți la sesiune au fost informați despre respectarea criteriilor de eligibilitate pentru obținerea acestui suport financiar din partea statului, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor conform prevederilor Regulamentului de subvenționare.

  În continuare Dl Sergiu Iordan specialist, principal Direcția analiză, monitorizare, evaluare, planificare și raportare al OIMM a prezentat o informație amplă referitor la instrumentele de suport pentru mediul de afaceri.

  La final a avut loc o rundă de întrebări și răspunsuri cu schimb de păreri, privind  îmbunătățirea Regulamentului de subvenționare prin preluarea practicilor din țările UE, revizuirea și simplificarea pachetului necesar de documente la accesarea suportului financiar.

Mai multe fotografii

În perioada 29-31 martie  curent, colaboratorii Direcției Agricultură și Alimentație de comun cu reprezentanții Inspecției pentru Protecția Mediului Fălești și ai Secției Situații Excepționale  Fălești au efectuat raiduri în unele primării ale raionului, cu scopul de a monitoriza și preveni arderea vegetației uscate, cît și a inspecta starea gunoiștilor în zona Prutului care prezință un pericol de incendiere.

  • raid_1
  • raid_2
  • raid_3

Necătînd la faptul, că în cadrul ședinței Comisiei Situații Excepționale Fălești a fost adoptată decizia privind efectuarea unor acțiuni de organizare și salubrizare a localităților raionului, diminuarea incendiilor / interzicerea arderii vegetației uscate, ca urmare a  raidurilor efectuate s-au depistat numeroase încălcări la cauzele menționate, ulterior fiind întocmite  procese verbale de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Grupul de lucru instituit prin dispoziția președintelui Comisiei Situații Excepționale Fălești,  în continuare va desfășura raiduri în  toate   localității raionului, cu scopul de a diminua și de stopa ACESTEA  CRIME ÎMPOTRIVA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR!

  Mai multe fotografii