La 14 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, Direcția Agricultură, Alimentație Relații Funciare și Cadastru a organizat un seminar instructiv cu specialiștii pentru reglementarea regimului funciar din primăriile raionului. 

  

  Seminarul a fost deschis de către șeful Direcției Agricultură, Alimentație Relații Funciare și Cadastru Domnul Valeriu Motelica, care a menționat despre starea sectorului agrar raional la moment, făcînd accent pe problema reînnoirii și a evidenții contractelor de arendă, corectitudinii îndeplinirii Registrului de evidențăce este un sistem de evidență și sistematizare a informației despre drepturile de arendă, în cadrul autorităților publice locale.

  Domnul Sergiu Bunciuc, șef serviciu Relații Funciare și Cadastru din cadrul DAARFC în contextul executării Hotărîrii Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar au fost puse în discuție următoarele   subiecte:

  • întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2019;
  • modificările curente în actele normative privind reglementarea relațiilor funciare;
  • delimitarea terenurilor proprietate publică;
  • realizarea prevederilor Regulamentului privind condițiile și procedurile  de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare,protecție,conservare și sporire a fertilității solurilor, arpobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018.

  La finele seminarului s-a discutat despre prevederile Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.437/2019.

 

  La  02 iulie curent în sala de ședințe a Consiliului raional  s-a desfășurat seminarul de instruire  cu agenții economici din domeniul agricultură.

  Cu un mesaj de salut pentru agricultorii din raion a venit  Domnul Viorel BABII, Președintele raionului, care a  menționat despre scopul seminarului de astăzi . Agenda întrunirii a cuprins tematici  privind particularitățile desfășurării campaniei de recoltare a culturilor cerealiere de grupa I în condițiile anului agricol 2019 și despre  securitatea și sănătatea în muncă.

 

  Aceste tematici au fost relatate de către Domnul Nicolae BÎRLIBA, Șef a Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru și Domnul Victor GROSU, specialist, Centrul de instruire licențiată în domeniul securității și sănătății în muncă.

  Doamna  Tatiana MARCIUC,  șef Direcția Diservire Fiscală Fălești a informat agenții economici despre  impozitul  funciar și despre  evidența producției agricole.

 Marţi 11 septembrie 2018 în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii,secretarii şi inginerii cadastrali din raion cu privire la activităţile de planificare  a Proiectului,,Înregistrarea şi evaluarea bunurilor imobile”, care se va implementa pe teritoriu Republicii Moldova în perioada 2019-2023 cu suportul Băncii Mondiale.Seminarul a fost organizat de Agenţia Servicii Publice  împreună cu  Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi autoritatea publică locală de nivelui II.

 Valeriu Gînju, şef al Direcţiei Cadastru al Agenției Servicii Publice a adus la cunoştinţă celor prezenţi informaţii generale despre proiect, activităţile  planificate în cadrul raionului precum şi care sunt beneficiile proiectului. Costul total al proiectului este de 35 milioane dolari.

  Proiectul conţine 4 componente de bază:
 I.Stabilirea hotarelor Unităților administrativ teritoriale,intravilanului localităţilor,întovărăşirilor pomicole.
 II. Lucrări masive de transmitere în proprietate a loturilor de lîngă casă şi grădinilor.
 III. Lucrări masive de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
 IV. Corectarea erorilor,înlăturarea neconformităţilor.

Beneficiile proiectului care va fi implementat sunt:

  1. Înregistrarea gratuită a tuturor bunurilor.
  2. Delimitarea prorietăţilor publice.
  3. Evaluarea tuturor bunurilor imobile în scopul impozitării.
  4. Crearea hărţii cadastrale pentru tot teritoriul ţării.
  5. Crearea serviciilor digitale noi.
  6. Finalizarea procesului de corectare a erorilor.

 În raionul Făleşti vor fi executate lucrări masive de transmitere în proprietate a loturilor de pe lîngă casă şi grădini în 18 primării unde sunt aproximativ 31800 de bunuri. În 15 primării acest proces a fost finalizat și au fost înregistrate circa 32000 de bunuri.

Galerie foto

 La  22 februarie, în sala de şedinţe  a Consiliului raional, a avut loc un seminar de instruire pentru apicultorii din raionul Fălești. Instruirea organizată de către Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional a avut ca tematică ,,Sarcinile apicultorilor în pregătirea stupinelor pentru ieşirea din iernat”.

prod ag

 La 14 februarie curent  în sala de ședințe a Consiliului raional, reprezentații Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru de comun cu A.O „Cutezătorul” a organizat un seminar cu deținătorii de plantații pomicole , nucifere și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,  privind particularitățile protecției plantațiilor multianuale.

 Domnul Ciobanu Vitalie, șef laborator la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimenare a adus la cunoştinţa participanţilor la instruire despre complexul de boli şi dăunători la diferite specii pomicole, modul eficient de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, sistemele de fertilizare pentru livezi şi despre utilizarea sigură a pesticidilor care este posibilă doar în cazurile în care numărul de dăunători, boli şi buruieni depăşesc pragul economic de dăunare şi acţionează la pierderi de culturi de peste 5%.