Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Vineri, 29 mai curent în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat   seminarul regional cu tematica „Utilizarea tehnologiilor agriculturii ecologice și bunelor practici agricole, prietenoase mediului la producerea culturilor de floarea soarelui și porumb”, organizat de OR FARM Fălești, Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional, Institutul CCC„Selecția”, companiile CAUSSADE SEMENCES și BAYER CROPSCIENCE MOLDOVA.

  Cu un mesaj de salut pentru agenții economici din domeniu agricultură  participanți la întrunire a venit Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, care a menționat despre obiectivele întrunirii de astăzi.

  Domnul Boris Boincean, expert național, doctor habilitat în agricultură a prezentat o informație amplă, privind dezvoltarea agriculturii ecologice, cererii de alimente, produse pe cale naturală. Dumnealui a accentuat că agricultura ecologică reprezintă pentru Moldova o soluţie pentru a revitaliza terenurile agricole cu ajutorul practicilor ecologice şi pentru a obţine o productivitate şi preţuri mai bune, iar terminul „ecologic” mai presupune şi un proces care respectă legile naturale ale unui organism viu în  care toate elementele sunt legate între ele și în consecinţă, agricultura ecologică se bazează pe o bună interacţiune între sol, plante, animale, insecte, factori de mediu, cum ar fi apa sau clima, şi oameni.  

  Spre finalul prezentării domnul doctor a subliniat că practicarea agriculturii ecologice aduce beneficii nu numai în producerea hranei sănătoase, dar și la sporirea calității solului, reducerii poluării mediului și a apelor subterane.

  La 5 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a organizat un seminar cu posesorii de miniferme de bovine la care au fost abordate problemele ce țin de ameliorarea reproducerii de bovine și creșterea productivității animalelor, furaje și nutriții pentru vaci de lapte.

  Domnul Valeriu Motelica, șef  Direcție Agricultură și Alimentație, a prezentat invitații întrunirii, în special pe domnul Brandon Smith, profesor la Universitatea de Stat din Tarleton (SUA),  totodată făcînd o analiză  succintă a stării sectorului zootehnic din raion

  Cu un cuvînt de salut către participanți s-au adresat Președintele raionului domnul Sergiu Fîntîna și vicepreședintele raionului, responsabil de sectorul agrar, domnul Fusu Veaceslav.

  Domnul Cojocaru Grigore, specialist al Direcției Agricultură, Alimentație a prezentat o informație cu privire la ameliorarea reproducerii bovinelor, ce s-a creat la minifermele raionului, a atras atenția participanților la exploatarea corectă a șeptelului de animale ce le aparțin. Totodată s-a abordat și unele aspecte ce țin de subvenționarea sectorului zootehnic și anume despre stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora, investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

IMG 9249  Miercuri, 18 decembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, cu suportul Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru și cu suportul Centrului de instruire SRL „Vital Prom” au fost organizate cursuri de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în volum de 8 ore corespunzător nivelului I a tuturor specialiştilor în domeniul agrar.  Cu un mesaj de salut pentru toți participanții a venit Domnul Valeriu Motelica, șeful direcției, care a accentuat  că prin aceste cursuri se urmărește însușirea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și dobândirea capacităților de aplicare corectă a noțiunilor de securitate și sănătate în muncă, în activitatea desfășurată.

 za 29 11  La 29 noiembrie curent, specialiștii Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru  au organizat activitatea consacrată zilei  Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. 

  La frumoasa festivitate au participat agricultorii din raion. Pentru rezultatele rodnice din anul agricol 2019, mult respectații agricultori au fost decernați cu diploma Consiliului raional si cu premii bănești de către Domnul Viorel BABII, Președintele raionului Fălești.         

  În conformitate cu prevederile Regulamentului concursului raional „Cea mai bună organizare și mai calitativă efectuare a operațiunilor tehnologice de producere a culturilor agricole în gospodăriile din raion în anul agricol 2019”, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/12 din 30.05.2019, au fost decernați învingătorii concursului raional. Galerie foto

  La 14 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, Direcția Agricultură, Alimentație Relații Funciare și Cadastru a organizat un seminar instructiv cu specialiștii pentru reglementarea regimului funciar din primăriile raionului. 

  

  Seminarul a fost deschis de către șeful Direcției Agricultură, Alimentație Relații Funciare și Cadastru Domnul Valeriu Motelica, care a menționat despre starea sectorului agrar raional la moment, făcînd accent pe problema reînnoirii și a evidenții contractelor de arendă, corectitudinii îndeplinirii Registrului de evidențăce este un sistem de evidență și sistematizare a informației despre drepturile de arendă, în cadrul autorităților publice locale.

  Domnul Sergiu Bunciuc, șef serviciu Relații Funciare și Cadastru din cadrul DAARFC în contextul executării Hotărîrii Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar au fost puse în discuție următoarele   subiecte:

  • întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2019;
  • modificările curente în actele normative privind reglementarea relațiilor funciare;
  • delimitarea terenurilor proprietate publică;
  • realizarea prevederilor Regulamentului privind condițiile și procedurile  de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare,protecție,conservare și sporire a fertilității solurilor, arpobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018.

  La finele seminarului s-a discutat despre prevederile Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.437/2019.