Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Marţi 11 septembrie 2018 în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti s-a desfăşurat seminarul de instruire cu primarii,secretarii şi inginerii cadastrali din raion cu privire la activităţile de planificare  a Proiectului,,Înregistrarea şi evaluarea bunurilor imobile”, care se va implementa pe teritoriu Republicii Moldova în perioada 2019-2023 cu suportul Băncii Mondiale.Seminarul a fost organizat de Agenţia Servicii Publice  împreună cu  Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi autoritatea publică locală de nivelui II.

 Valeriu Gînju, şef al Direcţiei Cadastru al Agenției Servicii Publice a adus la cunoştinţă celor prezenţi informaţii generale despre proiect, activităţile  planificate în cadrul raionului precum şi care sunt beneficiile proiectului. Costul total al proiectului este de 35 milioane dolari.

  Proiectul conţine 4 componente de bază:
 I.Stabilirea hotarelor Unităților administrativ teritoriale,intravilanului localităţilor,întovărăşirilor pomicole.
 II. Lucrări masive de transmitere în proprietate a loturilor de lîngă casă şi grădinilor.
 III. Lucrări masive de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
 IV. Corectarea erorilor,înlăturarea neconformităţilor.

Beneficiile proiectului care va fi implementat sunt:

  1. Înregistrarea gratuită a tuturor bunurilor.
  2. Delimitarea prorietăţilor publice.
  3. Evaluarea tuturor bunurilor imobile în scopul impozitării.
  4. Crearea hărţii cadastrale pentru tot teritoriul ţării.
  5. Crearea serviciilor digitale noi.
  6. Finalizarea procesului de corectare a erorilor.

 În raionul Făleşti vor fi executate lucrări masive de transmitere în proprietate a loturilor de pe lîngă casă şi grădini în 18 primării unde sunt aproximativ 31800 de bunuri. În 15 primării acest proces a fost finalizat și au fost înregistrate circa 32000 de bunuri.

Galerie foto

 La  22 februarie, în sala de şedinţe  a Consiliului raional, a avut loc un seminar de instruire pentru apicultorii din raionul Fălești. Instruirea organizată de către Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional a avut ca tematică ,,Sarcinile apicultorilor în pregătirea stupinelor pentru ieşirea din iernat”.

prod ag

 La 14 februarie curent  în sala de ședințe a Consiliului raional, reprezentații Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru de comun cu A.O „Cutezătorul” a organizat un seminar cu deținătorii de plantații pomicole , nucifere și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,  privind particularitățile protecției plantațiilor multianuale.

 Domnul Ciobanu Vitalie, șef laborator la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimenare a adus la cunoştinţa participanţilor la instruire despre complexul de boli şi dăunători la diferite specii pomicole, modul eficient de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, sistemele de fertilizare pentru livezi şi despre utilizarea sigură a pesticidilor care este posibilă doar în cazurile în care numărul de dăunători, boli şi buruieni depăşesc pragul economic de dăunare şi acţionează la pierderi de culturi de peste 5%.

 La 13 februarie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc  întrunirea de lucru cu apicultorii, care doresc să beneficieze de subvenţii.  Reprezentanții Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru de comun cu reprezentanții Asociației Obștești ,,CUTEZĂTORUL” și Asociația Obștească a apicultorilor din raion au informat participanții  la întrunire despre  modul de alocare şi pachetul de documente necesare pentru a beneficia de subvenții și necesitatea de a trece un curs de instruire pentru accesarea subvențiilor în acest domeniu.

Galerie foto

 Pe data de 6 februarie 2018, Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru au organizat  seminare de instruire pentru deținătorii de plantații viticole, nucifere și solicitanții de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

 Seminarul pentru deținătorii de plantații viticole s-a desfășurat în sala de ședințe a primăriei orașului Fălești, unde au participat 16 fermieri din localitățile raionului.