Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 În sala de ședințe a Consiliului raional, pe data de 17 februarie 2017, a fost organizat de către Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru din Fălesti de comun cu AO „Cutezătorul” un seminar cu tematica „ Determinarea viabilității mugurilor de rod, pentru determinarea încărcăturii cu ochi la curățitul în uscat a viței de vie ”, la care au participat 18 fermieri din diferite localităţi a raionului.
 Ca expert în domeniu, referitor la particularităţile tăierii viţei de vie în condiţiile anului 2017 a fost invitat Dl Gheorghe Nicolaescu – decanul facultății de horticultură UASM, conferenţiar universitar, doctor în agricultură.
 În cadrul seminarului dumnealui a abordat mai multe întrebări, principalele fiind ca starea mugurilor la diferite soiuri de viță de vie, complexele de măsuri agrofitotehnice de cultivare a soiurilor de masă, caracteristica şi succesiunea formării butucilor în dependenţă de agrocomplexul recomandat,viabilitatea mugurilor la diferite soiuri, tăierea viţei de vie, particularităţile privind îngrijirea viilor roditoare de stuguri de masă.
 În partea practică, care a avut loc la plantația viticolă, gestionată de G.Ț. „Pîslaru Alexandru”, Dl Nicolaescu a demonstrat procedee practice de tăiere și formare a butucilor de viță de vie în dependență de dezvoltarea lor.  

Galerie foto

 Pe data de 21 februarie 2017, Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat un seminar de instruire cu tematica „Particularităţile tăierilor de formare şi fructificare a pomilor în anul 2017" care şi-a desfăşurat lucrările.
 Evenimentul s-a desfășurat în Gospodăria Țărănească „Mîță Ion” din satul Albinețul Vechi, la care au participat 42 de pomicultori, conducători şi specialişti a gospodăriilor agricole, conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice proprietari de terenuri, consultanţi locali ACSA, reprezentanții Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor .
În partea teoretică a seminarului, dl Grosu Ion, doctor în agricultură, șef laborator pepinierit și tehnologii moderne pomicole din cadrul Institutului Științifico-Practic Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău a prezentat momente cheie privind starea plantațiilor multianuale din țară, modul de înființare a plantațiilor noi, principiile tăierilor în livezile tinere și pe rod, particularităţile tăierii pomilor în livezile clasice și moderne.
 În partea practică, dl Ion Grosu a demonstrat procedee practice de tăiere și formare a pomilor de măr, cireș, cais și prun.
 La finele seminarului dl Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului a remarcat importanța instruirilor de acest gen, prezentînd și o informație succintă privind situația actuală și perspectivele dezvoltării ramurii pomicole în raion .

Galerie foto

 Marcată anual în ultima duminică a lunii noiembrie, ziua profesională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare a fost organizată și în raionulul nostru.

 La 25 octombrie curent, în incinta Palatului raional de Cultură ,,Mihai Volontir” a avut loc o activitate raională unde a fost sărbătorită cu mare entuziasm ziua agricultorului cu sfintele ei merinde pîine și sare.

 Pentru a pune preț pe tot ce face agricultorul, în această zi au venit conducătorii și lucrătorii gospodăriilor agricole, fermieri, veterani ai muncii din sectorul agrar, reprezentanții serviciilor desconcentrate, băncilor comerciale, instituțiilor publice.

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea concepţiei unice de dezvoltare a Relaţiilor Funciare pe întreg teritoriul  raionului, indiferent de forma organizaţională-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

Sarcinile de bază:

  1. Implementarea procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare şi cadastru;
  2. Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
  3. Executarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar şi monitoringul terenurilor;
  4. Coordonarea proiectelor de organizare a teritoriului şi planurilor cadastrale;
  5. Disiminarea legislaţiei funciare şi acţiunilor orientate spre îmbunătăţirea folosirii şi protecţiei  pămînturilor, acordarea consultăţiilor în problemele relaţilor funciare şi cadastru;
  6. Organizarea studiilor primarilor şi specialiştilor primăriilor, conducătorilor întreprinderilor agricole, inclusiv a gospodăriilor ţărăneşti în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.

La 31 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc o întrunire a reprezentanților Centrului Național de Mediu cu reprezentanții Direcției Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru,  Centrului Sănătate Publică, Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Direcției Generale Educație, Secției Economie, Inspecției Ecologice cu tematica: ,,Unele aspecte de adaptare la schimbările climatice în raionul Fălești”.

 

  Dna Iuliana Cantaragiu, expert la Centrul Național de Mediu  a prezentat planul de măsuri de adaptare la schimbările climatice propuse pentru includere în Strategia de dezvoltare a raionului Fălești pentru anul 2013-2020, cu obiectivul general- adaptarea sectoarelor vitale ale raionului Fălești la schimbările climatice. Agricultura, sănătate, fondul forestier, eficiența energetică, transport și infrastructura drumurilor, resurse de apă, sunt sectoarele unde se vor impune măsuri cu activități concrete privind aplicarea noilor tehnologii la schimbările climatice în raionul Fălești.