Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   La 13 februarie 2014, în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti, Direcţia  Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat o întrunire de lucru cu producătorii agricoli şi primarii din raionul Făleşti,  unde au fost abordate mai multe probleme ce ţin de activitatea sectorului agrar, care a fost condusă de vicepreşedintele raionului Dl Balan Petru.    

   În cadrul şedinţei a luat cuvîntul Dl Garaba Ion - Directorul Serviciului Special Pentru Influienţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice. Celor prezenţi li s-a adus la cunoştinţă situaţia privind înzestrarea unităţilor speciale cu rachete antigrindină pe ţară, inclusiv şi a celor cinci unităţi aflate pe teritoriul raionului. Deficitul la moment, luînd în consideraţie minimul tehnologic, la toate aceste puncte este de 105 rachete antigrindină şi este necesar de a identifica surse financiare suplimentare pentru protecţia integrală a raionului. În acest context producătorii agricoli au  hotărît să se adreseze cu un demers către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare privind alocarea sumei deficitare pentru procurarea rachetelor antigrindină.

   Despre situaţia din sectorul agrar al raionului, întreţinerii fîşiilor de protecţie şi drumurilor extravilane aferente terenurilor agricole şi alte probleme ce necesită a fi abordate şi soluţionate pe parcursul anului curent a fost menționat de către şeful Direcţiei Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru Dl Nicolae Bîrliba.

   Grigore Lîsîi, Inspector de Stat pe Protecţia Muncii a adus la cunoştinţă celor prezenţi situația privind protecţia muncii şi respectarea legislaţiei în domeniu de către angajatori şi angajaţi în sectorul agrar al raionului.

   Concomitent, participanţii la întrunire au avut posibilitatea de a se familiariza cu diferite moduri de finanţare a investiţiilor în agricultură, prezentate de directorul BC„Moldincombanc”SA fil. Făleşti dna Silvia Secrieru.

   La finele întrunirii participanţilor li s-au înmînat seturi de materiale informative referitoare la comercializarea materialului semincer (AMG "Agroselect Comerţ” SRL), tehnicii şi utilajului agricol.

 

      Pe data de 14 februarie 2014, Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru în colaborare cu prestatorul de servicii ACSA AO "Centrul de consultaţii agricole" din Făleşti, a organizat un seminar cu tema „ Aspecte cheie privind tehnologia de producere a fructelor de calitate înaltă. Particularităţile tăierilor de formare şi fructificare a pomilor în anul 2014" care şi-a desfăşurat lucrările în incinta Casei de Cultură din satul Mărăndeni.

Invitaţi şi participanţi la seminar au fost conducătorii şi specialiştii gospodăriilor agricole (SRL, CAP), conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice proprietari de terenuri, consultanţi locali ACSA ş.a.

Seminarul a fost deschis de Dl Nicolae Bîrliba, şeful Direcţiei Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru, care a prezentat o informaţie privind situaţia actuală şi perspectivele dezvoltării ramurii pomicole în raion.

    Ca expert în domeniu, Dl Donica Ilie doctor habilitat în agricultură, în partea teoretică a seminarului a prezentat momente cheie privind starea plantaţiilor multianuale din ţară, modul de înfiinţare a plantaţiilor noi, principiile tăierilor în livezile tinere şi pe rod, particularităţile tăierii pomilor în livezile clasice şi moderne.

    În partea practică, care a avut loc la plantaţia pomicolă, gestionată de GŢ”Mihai Popovici”,  Dl Donica Ilie a demonstrat procedee practice de tăiere şi formare a pomilor de măr şi prun.

 

 

 Pentru vizualizare completă apăsați pe săgeata din stînga a imaginii de mai jos

Acesta a fost genericul Zilei Roadei în raionul Făleşti, care s-a sărbătorit la 2 august 2013 în Casa de Cultură din satul Glinjeni, un lăcaş recent reparat şi cu un larg spectru de activităţi artistice.
Cei prezenţi la sărbătoarea pîinii noi -conducători economici din agri­cultură, specialişti agricoli, combaineri, transportatori de pîine nouă - au fost salutaţi de către preşedintele raionului, dl Valeriu Muduc, care le-a rostit un mesaj de felicitare şi încredere în ziua de mîine a agriculturii raionului:

   În cadrul proiectului ACED, la 06 aprilie 2013, în satul Năvîrneţ a fost organizat un seminar la care au participat 24 de deţinători de livezi de cireş din raionul Făleşti. Tematica seminarului a fost combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor din culturi de cireş. Dna Alexandra Braghiş, consultant în protecţia plantaţiilor multianuale, a adus la cunoştinţă participanţilor la instruire despre complexul de boli şi dăunători ai cireşului, modul eficient de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în sezonul curent, sistemul de fertilizare pentru livada de cireş şi despre utilizarea sigură a pesticidilor care este posibilă doar în cazurile în care numărul de dăunătoari, boli şi buruieni depăşesc pragul economic de dăunare şi acţionează la pierderi de culturi de peste 5%.

  Apoi, Dl Eugeniu Gudumac, dr., specialist producerea fructelor ACED, a prezentat  o informaţie despre modul de păstrare şi utilizare a pesticidelor.

  Obținerea de recolte mari și fructe de bună calitate, este corelată cu o bună stare de sanatate a pomilor. In condițiile țării noastre prin neglijarea bolilor și dăunatorilor la cireş se poate pierde circa 45-100% din recolta soiurilor cu coacere mijlocie si tîrzie.

  Ca de obicei, la finele seminarului au avut loc schimburi de păreri, sau făcut precizări la subiectul abordat, eliminînd întrebările ce s-au iscat în răndurile paricipanţilor la instruire.