Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

A N U N Ţ


cu privire la admiterea la concusul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef Direcţie Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funiciare şi Cadastru din cadrul Consiliului raional Făleşti

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul raional Făleşti   anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de26 septembrie 2012, ora 14.00pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

 

1. Bîrliba Nicolae

2. Lîsîi Grigore

 

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice  vacante de şef direcţie al Direcţiei Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului  raional Făleşti

În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 - XVI din 04 iulie 2008 şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliului  raional Făleşti, anunţă concurs pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de  şef direcţie al Direcţiei Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului  raional Făleşti.

Scopul general al funcţiei: Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea  sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu obiectivele strategice promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organele administraţiei publice locale.

     

    Pe data de 18 aprilie 2012, în cadrul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor, Programei  “De la Fermier la Fermier” în colaborare cu Direcţia Raională Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a fost organizat seminarul cu tematica “Tehnologii moderne de producere şi post-recoltă a cireşilor”.

    Invitaţi şi participanţi la seminar au fost conducătorii şi specialiştii gospodăriilor agricole (SRL, CAP), conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice proprietari de terenuri, crescători de cireşe din raionele Făleşti, Glodeni, Ungheni.

    Proiectul ACED a fost prezentat de Eugeniu Gudumac, dr., specialist în producerea fructelor ACED.

    Ca experţi în domeniu, Dl Lynn Long – consultant Internaţional în tehnologii moderne la producerea cireşilor pe portaltoi pitic şi Dna Marlene Long – consultant Internaţional în manipulările post-recoltă de la Universitatea de stat din Oregon (USA)  au prezentat momente-cheie în tehnologia producerii cireşilor de calitate înaltă  pentru export şi consum intern, practici privind procesele post-recoltă a cireşilor. 

 

 
 

      Pe data de 31 martie curent, Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru în colaborare cu AO „Cutezătorul”, membră a FN „Agroinform” în cadrul proiectului cu grupuri neformale au petrecut seminarul de rînd cu cercul de studiu a cultivatorilor de struguri pentru masă.
    Ca expert în domeniu, referitor la particularităţile tăierii viţei de vie în condiţiile anului 2012 a fost invitat Dl Gheorghe Nicolaescu – şef catedră viticultură şi vinificaţie, conferenţiar universitar, doctor în agricultură. În cadrul seminarului Dlui a apordat mai multe întrebări principalele fiind ca c
omplexele de măsuri agrofitotehnice de cultivare a soiurilor de masă, instalarea suporturilor în viile tinere, caracteristica şi succesiunea formării butucilor în dependenţă de agrocomplexul recomandat, tăierea viţei de vie, particularităţile privind îngrijirea viilor roditoare de stuguri de masă. La seminar au participat 25 de fermieri din diferite localităţi a raionului.
      Anterior, pe data de 14 martie 2012, în cadrul aceluiaşi grup, cultivatorii de struguri pentru masă l-au avut ca invitat pe Dl Gheorghe Gaberi – doctor în agricultură, preşedintele al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de struguri de Masă, director SRL „Vitis-Cojuşna”.

 

 

 

În ziua de 6 martie a avut loc adunarea generală a membrilor AO „Cutezătorul”.

Directorul Consiliului de Administrare, dl Ion Besarab, şi directorul executiv, dl Vitalie Cimpoieş au subliniat în luările de cuvînt, că pe parcursul anului de care ne-am despărţit atenţia principală a fost îndreptată asupra îndeplinirii cerinţelor Statutului Asociaţiei, proiectului „Fermierii au succes la pieţe şi politici echitabile”, cît şi a contractului de prestare a serviciilor, încheiat cu federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGRO-inform, contractelor de grant, încheiate cu Ambasada SUA în Moldova şi Uniunea Europeană.

S-a relevat, de asemenea, că un obiectiv aparte l-a constituit promovarea agriculturii ecologice, pregătindu-se 22 de formatori în domeniul certificării producţiei, instruindu-se în acest interval de timp 294 fermieri în domeniu. Deosebit de utile s-au dovedit a fi cele două vizite de studiu a fermierilor în judeţele Iaşi şi Botoşani (Româ-nia), cît şi în regiunea Cernăuţi (Ucraina). În acelaşi lanţ al realizărilor se înscrie şi lansarea reţelei transfrontaliere de formatori în domeniul producerii şi certificării agriculturii ecologice.

Asociaţia a fost în continuă căutare a noilor surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţilor cu implicarea activă a membrilor. În 2011 a fost implementat proiectul „Cetăţeni activi – comunitate puternică”, finanţat de fundaţia Soros – Moldova. De asemenea, în iulie 2011 s-a implementat proiectul „Transparenţa – oxigenul democraţiei”, finanţat de Ambasada SUA din Moldova.

 

   

 

SURSA "PATRIA MEA"