Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

cmc imp  Recent a fost elaborat și prezentat raportul de progres pentru primele 6 luni de implementare a proiectului "Călător pe meridiane culturale". De către echipa de proiect au fost analizate primele rezultate. Astfel, în decursul a 6 luni au fost realizate un set de activități precum: desfășurarea procesului de achiziții publice pentru servicii de publicitate și informații, contractarea unui prestator de servicii de publicitate și informații,  proces de licitații publice în desfășurare privind achiziționarea serviciilor de reparație a Muzeului de Istorie și Etnografie „Lazar Dubinovschi”, contract de audit încheiat.

  Vizibilitatea implementării activităților a fost asigurată prin realizarea unui comunicat de presă, desfășurarea conferințelor de lansare a proiectului și de presă, elaborarea și afișarea panourilor temporar, permanent și roll-ap. De asemenea au fost oferite interviuri și efectuate reportaje pentru a informa publicul larg privitor la implementarea proiectului.

  În prezent procedurile de achiziții cu privire la achiziționarea lucrărilor de reabilitate a clădirii muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” se află în proces de desfășurare. De asemenea, în proces de lucru este și pregătirea specificațiilor tehnice pentru contractarea unui operator economic privind confecționarea stelajului necesar pentru exponatele din muzeu. Comitetul de evaluare a ofertelor din cadrul proiectului urmează să aprobe dosarul de licitație pentru inițierea procedurilor de achiziții ce sunt desfășurate în conformitate cu prevederile regulamentului Uniunii Europene.

  Lucrările de reabilitare a Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” vor fi efectuate cu susținerea Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020.

  După 6 luni de implementare a proiectului "Călător pe meridiane culturale" membrii echipei de proiect au intreprins mai multe măsuri de implementare cu succes a proiectului respectiv. Unele din primele activități au fost Conferința de lansare a proiectului și Conferința de presă, desfășurate la data de 14 septembrie curent, unde au fost concretizate obiectivele și sarcinile beneficiarilor de proiect, Consiliul raional Fălești și Primăria orașului Fălești.

cl merid 2  Un obiectiv al proiectului a fost informarea publicului privind mersul implementării proiectului. În acest scop, a fost elaborat Comunicatul de presă privind lansarea proiectului ce a fost expediat spre publicare Agențiilor de presă din țară. Prin intermediul unei emisiuni, la postul de televiziune TVR Moldova,  2 emisiuni la postul de radio Eco FM, au fost transmise informații privind  opinia locuitorilor orașului Fălești față de scopul proiectului și schimbările cu care vine acesta.

  A fost constituit grupul de lucru care au desfășurat ședințe pentru selectarea operatorilor economici ce vor desfășura lucrările în cadrul proiectului. A fost selectat operatorul economic ce execută serviciile de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului și au fost desfășurate 3 ședințe cu selectarea operatorului ce va efectua lucrările interne de reparație și procurare a echipamentelor necesare pentru modernizarea muzeului. Urmează ședința finală de selectare a operatorului ca la începutul anului 2022 să înceapă lucrările propriu-zise.

  A fost confecționat panoul temporar, ce a fost instalat la Muzeul raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” și roll-upul, ce a fost instalat în incinta Consiliului raional Fălești cu informații despre proiect, finanțatori și beneficiari, ce va fi utilizat la toate activitățile proiectului.  

  Proiectul este implementat cu susținerea Uniunii Europeane în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Miercuri, 10 noiembrie curent, experții echipei INVEST SUPORT, în frunte cu Laura Tarlapan, au efectuat o vizită de documentare în raionul Fălești. Aceștia au avut o întrunire de lucru cu președintele raionului, membrii Direcției Generale Educație și Cultură și Centrului pentru Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană. Oaspeții ne-au informat despre lansarea apelului de propuneri pentru concursul de granturi al Fondului Ambasadorilor SUA pentru Conservarea Culturală 2022 (AFCP).

Scopul vizitei a fost luarea cunoștinței cu starea actuală a monumentul cultural și arhitectural, școala primară mixta pentru fete și băieți, construită în anul 1890, ce este amplasată pe strada Ștefan cel Mare 28, orașul Fălești (fosta școală muzicală).

Amb SUA 2

În timpul vizitei au fost puse în discuție necesitățile de restaurare a clădirii arhitecturale și rolul acesteia după reabilitare pentru promovarea turistică și a monumentelor culturale din raionul Fălești. Urmează etapa de elaborare a Notei Conceptuale care va aborda scopul și obiectivele acestei oportunități de finanțare, precum și proiectul investițional integral. Termenul limită de depunere a Notei Conceptuale este 13 decembrie 2021.

Galerie foto

 Recent, a fost desfășurată procedura de achiziționare a serviciilor de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului ”Călător pe meridiane culturale”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020.

 

  În cadrul ședinței grupului de lucru, membrii grupului au evaluat 4 oferte de preț prezentate de către agenți economici. Ca rezultat, a fost desemnată învingătoare SRL „METNATMAR-NORD” din mun. Bălți, care a depus oferta cu cel mai mic  preț, dar și cu dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea serviciilor corespunzătoare conform contractului. Astfel, în timpul apropiat autoritatea contractantă va încheia un contract de prestări servicii cu firma respectivă în cadrul căruia vor fi confecționate 2 panouri informative, un banner, pliante informative, autocolante, servicii foto și video.

  Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului ”Călător pe meridiane culturale”.

  Recent, în cadrul  Centrului pentru Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană și Atragerea Investițiilor a fost desfășurată ședința de lucru cu participarea echipei de proiect, reprezentanților Secției Cultură și Turism și Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” din orașul Fălești.

 

  Ședința a fost prezidată de către managerul proiectului, domnul Victor Cimpoieș și a avut scopul de a informa cei prezenți despre termenii stabiliți pentru desfășurarea activităților planificate, dar și bugetul planificat pentru efectuarea lucrărilor interne de reparație și procurare a echipamentelor necesare pentru muzeu.

  De asemenea, domnul Alexandru Prodan, specialist în achiziții publice a adus la cunoștință procedurile de achiziții care vor fi organizate și desfășurate în cadrul proiectului, lucrările necesare de executat la reparația clădirii Muzeului raional, iar reprezentanții beneficiarului, au vorbit despre nevesitatea de achiziționarea vitrinelor și dulapurilor pentru păstrarea exponatelor.

  Componenta de reabiltare a Muzeului  raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi” va fi implementată de către Consiliul raional Fălești în cadrul proiectului "Călător pe meridiane culturale" , finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020.

Galerie foto