Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Săptămâna trecuta în municipiul Chișinău s-a desfășurat Conferința de închidere a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separata a deșeurilor solide”, la care au participat peste 40  de reprezentanți ai donatorului, partenerilor de proiect, APL de nivelul I si II, instituțiilor publice, societății civile, fermierilor, mass-media din Republica Moldova si Ucraina.

 Participanții au fost salutați de către Tatiana Udrea, reprezentantul Secretariatului Tehnic al Programului EaPTC Moldova-Ucraina si Victor Cimpoieș, managerul proiectului.

 La Conferință au fost prezentate rapoartele privind etapele derulării proiectului, rezultatele obținute, sistemele de colectare separată a deșeurilor utilizate în țările Uniunii Europene și sinteza celor două Studii privind selectarea metodelor eficiente de colectare separată a deșeurilor solide în mediul rural al Republicii Moldova și orașul  Novoselitsa, regiunea Cernăuți, Ucraina,  prezentate de Victor Cimpoies, managerul proiectului, Artem Yakimets, coordonatorul proiectului în Novoselitsa, Gabriela Capcelea, coordonator Relații Publice, REC Moldova, Victor Cotruta, expert în managementul deșeurilor solide, Centrul Regional de  Mediu din  Molodova.

  În a doua jumătate a lunii  martie curent 10 reprezentanți ai partenerilor de proiect si echipei transfrontaliere de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deșeurilor solide” au efectuat o vizita de studiu și schimbul de experiență privind managementul adecvat al deșeurilor menajere solide in regiunea Vinița, Ucraina. Ei au vizitat mai multe instituții si companii, ce se ocupa in mod direct sau indirect de managementul deșeurilor solide.

  Evenimentul a început cu vizita la sediul Euroregiunii "Dnestr", unde președintele Euroregiunii Serghei Tatusiak, alți reprezentanți ai Asociației au informat despre situația social economica a regiunii Vinița, reforma administrației publice locale, ce are loc in Ucraina, rolul Euroregiunii in acest proces, crearea parteneriatelor si atragerea investițiilor in regiune. A fost efectuata si o trecere in revista a situației privind gestionarea deșeurilor in municipiul si regiunea Vinița.  

  În a doua parte a zilei membrii echipei au vizitat Intreprinderea "Eco-Service", ce se ocupa de colectarea si comercializarea deșeurilor menajere solide. Ei au luat cunoștința cu colectarea și realizarea diferitor tipuri de deșeuri, ce sunt separate, balotate si comercializate. 

 Recent, în satul Boiani, regiunea Cernăuți, Ucraina, partenerii din Republica Moldova ai proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deşeurilor solide” (Consiliul raionul Fălești, REC Moldova, AO „CUTEZATORUL”), au participat la conferința transfrontalieră cu genericul "Colectarea separata a deșeurilor solide - imperativ al timpului".

 Evenimentul a fost organizat de către Agenţia pentru Dezvoltare Economică şi Cooperare Transfrontalieră din Novoselitsa în cadrul proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deşeurilor solide”, finanțat de Uniunea Europenă, prin Programul de Cooperare Teritorială al  Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina.

 La ea au participat reprezentanți ai organelor APL, instituțiilor publice locale și regionale, întreprinderilor municipale de gestionare a deșeurilor, societăţii civile și grupurile țintă ale proiectului. Rapoarte privind mersul și desfășurarea activităților proiectului in ambele tari au prezentat Victor Cimpoieș managerul proiectului si Arteom Yakimet coordonatorul proiectului din Novoselitsa. Rezultatele sondajelor de opinie publică efectuate în orașul Novoselitsea, Ucraina si satul Sarata Veche, precum și metodele de colectare separata a deșeurilor au fost prezentate de către Sergiu Cioban, reprezentantul întreprinderii de cercetare si producere din Cernăuți si Victor Cotruță consultant în managementul deșeurilor solide la Centrul Regional de Mediu din Moldova.

 Marţi, 21 august în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Colectarea separată a deşeurilor solide – imperativ al timpului”, organizată în cadrul proiectului „Pas cu pas spre colectarea separată a deşeurilor solide” implementat de către Consiliul raional Faleşti prin programul Cooperării Teritoriale Republica Moldova -Ucraina finanţat de Uniunea Europeană.

 Activitatea a început cu un cuvânt de salut din partea preşedintelui raionului Doamna Iraida Bînzari care a vorbit despre importanţa gestionării eficiente a deşeurilor solide. Totodată dumneaei s-a împărtăşit cu experiența acumulată în timpul vizitei de studiu din România, unde a luat cunoştinţa cu unele proiecte si practici de succes implementate în Regiunea Nord-Est a României  în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare şi managementului deşeurilor solide.

 În perioada 6-10 august curent, Doamna Iraida BÎNZARI, preşedintele raionului, şi  Domnul Victor Cimpoieș, directorul Centrului de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi Atragerea Investiţiilor, membri ai comisiei regionale sectoriale a ADR Nord apă şi canalizare  şi  în domeniul managementului deşeurilor solide s-au aflat într-o vizită de studiu în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, la care au participat 29 de reprezentanţi ai ADR Nord, Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 Timp de 5 zile delegaţia moldavă a vizitat mai multe obiective din domeniul aprovizionare cu apă şi canalizare şi managementul deşeurilor solide, au luat cunoştinţa cu unele proiecte si practici de succes implementate în Regiunea Nord-Est a României.