Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Conform Ordinului Inspectoratului Ecologic de  Stat nr. 19 din 31.03.2016 în scopul eficientizării campaniei de primăvară de salubrizare a localităților și amenajare a obiectivelor acvatice a fost instituit concursul ecologic ,,Cea mai salubră și amenajată localitate”, care s-a desfășurat în perioada 01 aprilie – 25 mai 2016.

La 31 mai comisia raională a evaluat în teritoriu rezultatele obținute în cadrul desfășurării concursului de către cele 7 primării, care s-au înscris pentru participare la concurs.

Conform deciziei comisiei raionale de concurs locurile premiante au fost  distribuite după cum urmează:

-Locul I- 25 mii lei - Primăria satului Mărăndeni

-Locul II- 20 mii lei - Primăria Sarata Veche

-Locul III- 15 mii lei - Primăria comunei Făleștii Noi

Primăriile Scumpia, Izvoare, Ișcalău și Năvîrneț vor fi menționate cu diplome din partea Inspecției Ecologice Fălești.

De notat, că conform Regulamentului concursului primăriile desemnate cîștigătoare vor prezenta spre finanțare proiecte de mediu pentru implementare în comunitatea lor, pe parcursul anului 2016, cu contribuția locală nu mai mică de 15% din suma premiului. Schițele de proiect se vor prezenta în termen de pînă la data de 10 iunie 2016.

Totodată, menționăm că în scurt timp comisia raională va întreprinde vizite în restul primăriilor pentru a evalua starea de lucruri privind executarea lucrărilor de salubrizare a localităților.

Mai multe fotografii