Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 6 februarie curent, Domnul Ion CHICU, Prim-ministrul Republicii Moldova s-a aflat într-o vizită de lucru în raionul Fălești. În incinta Consiliului raional Domnul Prim-ministru a  avut o întâlnire cu activul raionului cu Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, vicepreședinți ai raionului, primari ai satelor și comunelor din raion, consilieri raionali, agenți economici, șefii secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,  reprezentanți ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, reprezentanți ai instituțiilor publice, unde au participat peste 100 persoane. După întrevederea cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, Domnul Ion CHICU, a primit în audiență 20 cetățeni din raion unde au fost abordate  probleme din  domeniul social, economic și administrativ. 

  Prim-ministrul a început ședința cu informarea autorităților despre acțiunile programate de Guvern pentru anul 2020 și anume reabilitarea infrastructurii rutiere, rețelele de apeduct, problema gunoiștilor neautorizate, proiectele finanțate de Guvern și donatori pentru crearea infrastructurii de colectare și procesare a deșeurilor solide, se vor reabilita drumurile, construi apeducte și canalizare, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă în fiecare raion.

  După ședința cu reprezentanții autorităților publice, prim-ministrul a efectuat o vizită de lucru la ÎMSP,,Spitalul raional Fălești”, unde s-a întâlnit  cu personalul medical.

Galerie foto