Nr. birou

Funcţia

Numele Prenumele

Telefon serviciu

Şef direcţie

-

2-28-66

124

Specialist principal

Motelica Valeriu

2-21-50

124

Specialist principal

Cojocari Grigore

2-21-50

Serviciul  Relații Funciare şi Cadastru

Şef serviciu

Bunciuc Serghei

2-24-74