Nr. birou

Funcţia

Numele Prenumele

Telefon serviciu

209

Şef secţie

Cuschevici Constantin

2-45-00

209

Specialist principal

Cucoş Mihail

2-35-14

209

Specialist principal

Vacant

Specialist

Bacalu Constantin

2-35-14

Specialist coordonator. Apeductul "Prut - Făleşti"

Rotaru Dumitru

2-35-14