Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Nr. birou

Funcţia

Numele Prenumele

Telefon serviciu

APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI

201

Preşedintele raionului

-

2-26-50

206

Vicepreşedinte

-

2-27-50

127

Vicepreşedinte

-

2-42-21

205

Vicepreşedinte

-

2-20-56

204

Secretar al Consiliului raional

Oxana Mărgineanu

2-20-57

119

Arhitect - şef

Boboc Irina

2-24-37

203

Secretar administrativ superior

2-30-62

207

Administrator principal rețea calculatoare

Bejenari Dmitri

2-36-22

201

Secretar

Zvonic Aliona

2-20-58

     

Serviciul de cooperare transfrontalieră şi atragerea investiţiilor

125

Șef

Cimpoieş Victor

2-42-52

125

Specialist principal

Antoci Ana

2-42-52

Secţia Administraţie Publică

207

Şef secţie

reprezentant al Serviciului Civil (de alternativă)

Bordeniuc Ana

2-36-22

207

Specialist principal

Cucoș Olga

2-36-22

207

Specialist superior

 

2-36-22

116

Specialist

Rudîc Tudor

2-27-45

Serviciul Juridic

210

Şef serviciu

vacant

2-23-90

203

Specialist principal

vacant

2-30-62

Serviciul Arhivă

Şef

Oală Tatiana

2-25-09

Specialist superior

vacant

2-25-09

Serviciul Contabilitate

202

Contabil - şef

Deleu Elena

2-22-44

202

Specialist

Palii Elena

2-22-44