Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Autoritatea contractantă: Consiliul raional Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 50, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Tumuruc Cristina, specialist în domeniul achiziţiilor publice, tel. 025922915

Obiectul achiziţiei: benzină A 95, 8000 litri

Cod CPV: 09132000-3

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 27 ianuarie 2014 orele – 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 27 ianuarie 2014 orele – 11.00