Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La data de 25 iunie 2019, aproximativ la ora 430 a avut loc  un  caz  de  electrocutare cu  cet. Constantinovici Anatol, anul naşterii 1983, domiciliat în s.Chetrosu, r-nul Drochia. Accidentul a avut loc în deschizătura  pil.92/5- pil.92/6, LEA-10 kV (linie electrică aeriană de tensiune medie), fid.2, stația electrică 35/10 kV ”Ţarigrad”, în c.Nicoreni, r-nul Drochia, care alimentează postul de transformare (PT-230/250), proprietate a SRL”Agrosalvia”.

În urma investigării circumstanțelor producerii accidentului s-a stabilit că, în ziua nominalizată, la orele 430  accidentatul Constantinovici Anatol, împreună cu Dl Ştefaneţ Andrei,  au hotărât să plece la pescuit, la lacul de acumulare din preajma  întreprinderii SRL”Agrosalvia” din s.Nicoreni, r-nul Drochia,

Din explicaţiile martorului, Ştefaneţ Andrei, care era împreună cu accidentatul, la cîțiva metri de el,  a observat că, în momentul aruncării undiţei Anatol sa prăbuşit la pămînt pe spate şi se zbătea.

 

Apropiindu-se de accidentat, care era încă conştient, accidentatul i-a comunicat, că a atins cu  vârful undiţei conductorul Liniei electrice aeriene 10000 V şi a fost electrocutat.

Dl Ştefaneţ Andrei a apelat serviciul 112 şi rudele. Primul ajutor dl Ștefăneț Andrei nu i-a acordat.

În scurt timp la faţa locului a sosit serviciul medical de urgență şi poliţistul de sector,care au și confirmat decesul accidentatului.

 Cauzele accidentului:

  • intervenția neautorizată în zona de protecție a rețelelor electrice, nerespectarea distanței admisibile până la părțile conductoare ale instalației electrice aflate sub tensiune;
  • aruncarea unor obiecte străine în apropiere de LEA;
  • neconștientizarea de către accidentat a pericolului ce-l prezintă instalația electrică și a particularităților specifice de risc ale curentului electric.

-lipsa cunoștințelor minime de acordare a primului ajutor medical în caz de electrocutare din partea dl.Ștefăneț Andrei.

-amenajarea lacului de acumulare în nemijlocita apropiere a liniei electrice aeriene de tensiune medie 10000 V

Recomandări:  alegerea locului de pescuit cât mai departe posibil de locul amplasării liniilor electrice aeriene indiferent de nivelul tensiunii, posturilor de transformare;

Pentru cunoștință:Obiectele energetice au grad sporit de pericol.Pentru asigurarea exploatării lor în siguranță se stabilesc zone de protecții.(Hotărîrea Guvernului nr.514 din 23.04.2002).

Zona de protecție de-a lungul LEA se consideră de la conductorii marginali în ambele părți,
  - LEA 0,4kV             -câte 2m
  - LEA 1-20kV           -câte 10m
  - LEA 35kV              -câte 15m
  - LEA 110kV            -câte 20m
  - LEA 330kV,400kV  -căte 30m

Legea parlamentului nr.107 din 27.05.2016 „cu privire la energia electrică”art.62;

(1) pentru a se asigura protecția și funcționarea normală a rețelelor electrice, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor se stabilesc zone de protecție;

(2) în scopul protecției rețelelor electrice,persoanelor fizice și juridice li se interzice:

    d)să intervină în orice alt mod asupra rețelelor electrice;

(3) a) să arunce obiecte de orice fel pe rțelele electrice

Administrația publică locală (APL) trebuie să ceară stoparea construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a reţelelor electrice , depozitarea materialelor de construcţii, sădirea pomilor, instalarea antenelor TV ş.a.în aceste zone. La emiterea autorizaţiilor în construcţie, de către organele competente, ele trebuie coordonate cu proprietarul reţelelor electrice.

Executor: Domnul Ion BUGA, inspector principal al serviciului supraveghere energetică Fălești