Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Comisia raională extraordinară de sănătate publică vă informează că, situaţia epidemiologică prin infecţia cu Coronavirusul  de tip nou COVID-19 ( SARS CoV2) în republică şi în raion rămâne să fie  agravată şi are o tendinţă de creştere continuă a cazurilor noi de infecţie COVID-19 în rândul populaţiei. 

  La data de 26.02.202, în republică au fost înregistrate 1452 cazuri de COVID-19, din cele 4277 probe  procesate la prezenţa virusului SARS CoV2, ce constituie 33,9 % din totalul probe testate. Numărul total de cazuri ajungând la 183338 de persoane infectate. Sunt în creştere cazurile de decese, care a atins cifra de 3899 persoane decedate. Sunt în creştere cazurile de bolnavi confirmaţi cu COVID-19 trataţi la domiciliu. Astfel, la data de 26.02.2021 numărul de pacienţi trataţi la domiciliu era de 9018, în creştere cu 49,7 % comparativ cu numărul de bolnavi trataţi la data de 24.02.2021. 

  În  raion, de la începutul lunii februarie, are loc o agravare semnificativă  a situaţiei epidemiologice prin infecţia COVID-19. Săptămânal, în mediu se înregistrează câte 40-42 cazuri de infecţie. Cel mai ridicat nivel al infecţiei prin COVID-19 a fost înregistrat în săptămâna a 6-a , atestându-se o incidenţă de 63,5 la 100 mii populaţie sau în creştere de aproximativ de 2 ori, comparativ cu numărul de cazuri înregistrate în săptămâna a 5-a, (36 cazuri). Infecţia a căpătat o răspândire generală, afectând toate localităţile raionului. Sunt în creştere cazurile de decese. Numai în anul curent, au decedat 25 persoane, inclusiv în luna februarie 2021 - 15 persoane. Se atestă o creştere a cazurilor de boală cu forme active, a numărului  contacţilor în focarele cu bolnavi de COVID-19.

  Reieşind din cele menţionate, Comisia raională extraordinară de sănătate publică  propune:

  1.Primarii or. Făleşti, satelor, comunelor, persoanelor juridice de drept public şi de drept privat, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii raionului Făleşti:

  1.1 Să asigure respectarea măsurilor expuse în Hotărârea nr.47 din 26.02.2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică;

  1.2 Prevederile punctelor 3-12 din Hotărârea dată sunt obligatorii în perioada 01.03-15.03.2021 inclusiv, cu excepţia pct.7 care intră în vigoare la 27.02.2021.