Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ls 04 Consiliul raional Făleşti anunţă, că solicitanţii de locuinţe sociale pot depune cererile privind acordarea locuinţei începînd cu data de 10 aprilie 2018. Cererile vor fi însoţite de documentele prevăzute în Regulamentul cu privire la modul de repartizare a locuinţelor sociale, aprobat prin decizia consiliului raional nr.01/25 din 22.03.2018, poate fi accesat pe pagina web. www.cr-falesti.md.

 Pentru depunerea cererilor şi documentelor necesare, precum şi primirea informaţiei privind condiţiile şi criteriile de eligibilitate, care urmează a fi îndeplinite de potenţialii beneficiari de locuinţe sociale, a se adresa secretarului comisiei  Aliev Alina, biroul nr.204, etajul II al Consiliului raional.

 Telefon de contact: 0(259) 22057.

 Regulamentul cu privire la modul de repartizare a locuinţelor sociale

 Direcţia Generală Finanţe şi Economie invită conducători instituţiilor din raionul Făleşti pentru participarea la seminarul de instruire privind utilizarea sistemului informaţional de înregistrare a contractelor de achiziţiile publice on-line.
 Seminarul se va desfăşura la data de 09 februarie ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

 Prezenţa obligatorie!

Anunţ

 Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  temporar vacante de asistent social în cadrul Centrului de Asistență Socială „Împreună”, s. Ciolacu Nou.

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare:
str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,
 biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52.

În cadrul proiectului “Impuls nou pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de Nord a Moldovei 2017-2019” finanţat de Agenţia Cehă pentru Dezvoltare

Termenul final pentru depunerea cererilor  15 Decembrie, 2017 ora Moldovei 17:00

 AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), anunță lansarea, cu suportul Uniunii Europene, a concursului de granturi mici pentru a facilita accesul copiilor cu nevoi speciale (CCNS), de vârstă fragedă (0-7 ani), la serviciile comunitare de suport și educație în primii ani de viață.

 Concursul este desfășurat cu suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață”, implementat de PPFC în parteneriat cu organizațiile HealthProm și MellowParenting din Marea Britanie.