Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri a fost creat prin intermediul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Proiectul este implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.

 Platforma pentru promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord se bazează pe modelul și bunele practici din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Moravia de Sud din Republica Cehă. Schimbul de experiență cu specialiștii cehi i-a oferit echipei ADR Nord o perspectivă mai clară asupra strategiilor de atragere a investițiilor și de colaborare cu partenerii externi

 Stimați cetățeni, conform scrisorii informative nr. 01-19/53 din 07.05.2018 parvenite din partea Arhivei Organizaţiilor Social-Politice din cadrul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova vă informăm că în fondurile documentare ale Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova sunt depozitate un număr impunător de documente privind evoluţia social-politică, economică şi culturală a localităţii Făleşti, precum şi a satelor/comunelor din raion.

 Limitele cronologice ale documentelor depozitate în Arhivă ce vizează istoria localităţilor din raionul Făleşti reflectă preponderent perioada sovietică şi cuprinde anii 1940-1991.

 Documentele păstrate sunt: fondul arhivistic al Comitetului raional Făleşti al PCM şi organizaţiile primare de partid, Comitetul raional Făleşti al ULCTM, Comitetul de partid sătesc de producere Făleşti al PCM, Comitetul sătesc de producere Făleşti al comsomolului precum şi documentele organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor sindicale de ramură.

 Cine este cointeresat în valorificarea acestor documente, vă aducem la cunoştinţă, că la dispoziţia cercetătorilor activează sala de studiu a Arhivei OSP a RM.

 Alte informaţii suplimentare la tel. 022 237-410 , 022 234-311


 BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI

a Ministerului Afacerilor Interne
anunță absolvenții liceelor despre admiterea la
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

 La facultățile:

 • Drept;
 • Securitate Civilă și Ordine Publică.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Fără antecedente penale;
 • Să aibă susținut Bacalaureatul.


BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI
a Ministerului Afacerilor Interne,
angajează în serviciul militar prin contract, în domeniile:
ordine publicămanagementpsihologicjuridictehnologii informaționalemedicallogisticfinanciar.

Beneficii:

 • Salariu motivat;
 • Pachet social atractiv;
 • Acordarea spațiului locativ de serviciu sau stabilirea îndemnizației pentru închirierea unei locuințe;
 • Pregătirea inițială/continuă în țară, cât și peste hotarele țării, posibilitatea de avansare în carieră;
 • Dotare cu echipament.

Condițiile necesare pentru angajare:

 • Cetățenia Republicii Moldova;
 • Vârsta minimă de 18 ani;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Studii gimnaziale, liceale, profesionale tehnice sau superioare.

primavara falesti 2018

trilateral forum Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  în parteneriat cu Consiliul raional Făleşti invită agenții economici din raionul Fălești să participe în perioada 13 – 14 iunie 2018, la Forumul Trilateral Ucraina-România-Republica Moldova,

 Evenimentul se va desfașura în mun. Suceava, Romania

 Programul vizitei prevede:

 Participarea la lucrările Forumului Trilateral Ucraina-România-Republica Moldova (14 iunie 2018), în cadrul căruia vor fi puse în discuție următoarele tematici:

 • Oportunități de dezvoltare a relațiilor de afaceri între cele 3 țări;
 • Prezentarea activității economice a celor 3 state;
 • Comerțul frontalier.
 • Participarea la întrevederi de afaceri bilaterale.
 • Vizita la companiile din Suceava sau din proximitate, în dependență de domeniul de interes.