rsc imagine 2 Consiliul raional Fălești în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)  învită agenții economici din raionul Fălești, care pe parcursul anului 2018 s-au implicat sau au desfășurat activități social corporative, să participe la Concursul Național IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a X-a.

 Gala premiilor se va desfășura în cadrul Conferinței Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2019.

 Participanții pot aplica pentru următoarele nominalizări:

- activități RSC orientate către protecția mediului înconjurător;
- activități RSC orientate către societate/comunitate;
- activități RSC orientate către piață;
- activități RSC orientate către angajați;
- și adoptarea unui model de afacere verde cu utilizarea responsabilă a resurselor.


 Dosarele pot fi depuse la sediul ODIMM (mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr 134, oficiu 311) sau în format electronic (scanate cu semnătură și ștampilă) la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până pe data de 10 noiembrie 2019, cu mențiunea „Concurs RSC”. Dosarele vor fi evaluate de o comisie de experți.

 Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot contacta specialiștii ODIMM la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul (022) 22-45-20.

 Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un concept, care încurajează companiile să ia în considerare interesele societății prin asumarea responsabilității pentru impactul pe care-l au activitățile lor asupra comunității, clienților, angajaților, acționarilor și asupra mediului ambiant. Acest angajament trece dincolo de obligațiile statutare de a respecta legislația și se manifestă în acțiuni voluntare de îmbunătățire a calității vieții pentru angajați și familiile acestora, a comunității și a întregii societăți.

Sursa: https://odimm.md/ro/presa/comunicate-de-presa/4419-concurs-rsc

Consiliul raional Fălești vă informează că, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM,  lansează  cursuri de instruire în cadrul Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA). 

Instruirile vor oferi antreprenorilor dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale, modele inovative de management ale afacerii, răspunsuri la întrebările specifice activităţii antreprenoriale desfăşurate, va stimula eficientizarea şi extinderea activităţii antreprenoriale.

Programul naţional de instruire a antreprenorilor „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, este un program de instruire continuă destinat antreprenorilor de orice vârstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Modulele sunt actualizate anual, reieşind din necesităţile de instruire ale antreprenorilor.


Modulele de instruire propuse sunt:

1.  Planificarea strategică a afacerii;

2.  Managementul financiar;

3.  Bazele marketingului;

4.  Marketing on-line;

5.  Tehnici eficiente de vânzări şi negocieri;

6.  Evidenţa contabilă şi administrarea fiscală;

7.  Legislaţia muncii;

8.  Managementul ecologic pentru IMM.

Cursurile de instruire, la modulul selectat de antreprenori, pot fi organizate și desfăşurate și în raionul Fălești.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi 025922915, 

Specialist Principal Prodan Alexandru, Sectia Economie, Consiliul raional Fălești, 

  Consiliul raional Făleşti şi partenerii săi Vă invită să participaţi la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor al anului”.

  Concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru aprecierea succeselor antreprenorilor locali, înregistrate pe parcursul unui an.

  Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza indicatorilor prezentaţi pe formulare-tip, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele de producere, agricultură, construcţii, alimentaţia publică, comerţ,  cei mai buni antreprenori din rândul tinerilor şi femeilor, pentru cel mai mare aport la bugetul local, pentru cele mai multe locuri de muncă nou create și cel mai bun meşter popular.

  Termenul-limită de aplicare: 17 mai 2019.

  Gala Festivă „Cel mai bun antreprenor al anului” în cadrul căreia vor fi premiaţi învingătorii va avea loc în prima jumătate a luni iunie, anul curent.

  În cadrul evenimentului, de către instituţiile responsabile de implementarea programelor de finanţare, vor fi prezentate posibilităţile de finanţare a agenţilor economici.

  La acest eveniment sunt invitaţi atât participanţii la concurs, cât şi alţi agenţi economici şi persoane fizice interesate. 

  Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să  contactaţi angajaţii Secţiei Economie, la numerele de telefon: 0259 22915, 0259 23941.

  Accesați mai jos: 

  Cerere de participare 
  Indicii financiar-economici pentru conferirea titlului ,,Cel mai bun antreprenor în sfera de producere” 
  Declarație pe propria răspundere

  La 29 noiembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat seminarul de informare pentru agenții economici privind oportunitățile de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, unde a participat peste 30 de agenți economici din domeniul agriculturii. Cu un cuvînt de salut pentru participanți a venit  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și Doamna Galina CODIȚĂ, director Camera de Comerț și Industrie, filiala Bălți. Agenda seminarului a cuprins chestiuni privind facilitarea accesului la piață pentru fermierii mici și mijlocii din Regiunea de Nord și oportunitățile de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din fondurile disponibile pentru accesare a surselor de finanțare în domeniul agriculturii. Informațiile au  fost prezentate de către Domnul Vitalie Rusu, director de proiect la Centrul de suport în afaceri ,,SMART HUB” și  Doamna Liliana BANUH, consultant la ,,Centru Inițiativelor Private”.

  Acest eveniment este realizat de A.O ,,Pro Cooperare Regională” cu susținerea financiară a  Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul Proiectului ,,Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

Galerie foto

În perioada 07-13 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional se desfășoară cursuri de instruire pentru autorităţile/instituţiile bugetare din raionul Fălești privind utilizarea noului sistem informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice MTender”.

Prima grupă formată din reprezentanți ai administrației publice locale din raionul Fălești a fost instruită cu noile modificări şi completări a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, prin prezentarea Sistemului Mtender: