Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

A N U N Ţ

Pe data de 22-23 iunie, cu începere la ora 9.00, va avea loc seminarul cu tema “Contabilitatea pe domenii de aplicare, Particulatățile contabilității în gospodăriile țărănești”, sub egida Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) şi Secţiei Economie a Direcţiei Generale Finanţe şi Economie a Consiliului Raional Făleşti, destinat antreprenorilor din cadrul IMM ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Cursul de instruire (gratuit) se va derula timp de 2 zile (21 ore academice), în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti. La finalul seminarului se vor înmîna certificate de instruire.

Modalitatea de înscriere la cursul de instruire(gratuit):

Doritorii de a participa, completează formularul de înscriere la cursul de instruire, la secţia economie a Consiliului Raional Făleşti (biroul 213)  pînă la data de 21 iunie 2016.

Informaţii suplimentare la telefonul  (0259) 2-29-15

Persoana responsabilă

- Cuschevici Anatoli (mob: 079707535)