Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 06 – 07 decembrie 2016, la orele 9.00, va avea loc seminarul cu tema “Aspecte legislative și contabile ale activități de comerț”, organizat de Secţia Economie a Direcţiei Generale Finanţe şi Economie a Consiliului raional Făleşti şi de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), destinat antreprenorilor din cadrul IMM ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

 Cursul de instruire (gratuit) se va desfăşura timp de 2 zile (21 ore academice), în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

I zi: Aspecte legislative
1. Noțiuni generale despre activitatea de comerț și comercianți. Cerințe specifice pentru diferite genuri de activitate comercială.
2. Notificare APL Privind inițierea activității de comerț.
3. Cerințe specifice după începerea activității.
4. Taxe pentru unități comerciale
5. Durata desfășurării activității de comerț
6. Încetarea și suspendarea activității de comerț
7. Control și sancțiuni

II zi: Contabilitate în comerț
1. Rolul și principiile de organizare a contabilității în comerț
2. Organizarea răspunderii materiale în comerț
3. Principiile de evaluare a stocurilor și structurii de preț
4. Contabilitatea operațiunilor cu mărfuri
5. Contabilitatea altor operațiuni cu mărfuri.

Limba de predare – română
La finalul seminarului se vor înmâna certificate de instruire.

 Modalitatea de înscriere la cursul de instruire (gratuit): Doritorii de a participa la cursul de instruire, pot apela la telefonul 0(259) 2-29-15 sau la secţia Economie a Consiliului raional Făleşti (biroul 213) pînă la 05 decembrie 2016 (inclusiv).

 Informaţii suplimentare la telefonul 0(259) 2-29-15, 0(259) 2-39-41