Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Fălești vă informează că, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM,  lansează  cursuri de instruire în cadrul Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA). 

Instruirile vor oferi antreprenorilor dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale, modele inovative de management ale afacerii, răspunsuri la întrebările specifice activităţii antreprenoriale desfăşurate, va stimula eficientizarea şi extinderea activităţii antreprenoriale.

Programul naţional de instruire a antreprenorilor „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, este un program de instruire continuă destinat antreprenorilor de orice vârstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Modulele sunt actualizate anual, reieşind din necesităţile de instruire ale antreprenorilor.


Modulele de instruire propuse sunt:

1.  Planificarea strategică a afacerii;

2.  Managementul financiar;

3.  Bazele marketingului;

4.  Marketing on-line;

5.  Tehnici eficiente de vânzări şi negocieri;

6.  Evidenţa contabilă şi administrarea fiscală;

7.  Legislaţia muncii;

8.  Managementul ecologic pentru IMM.

Cursurile de instruire, la modulul selectat de antreprenori, pot fi organizate și desfăşurate și în raionul Fălești.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactaţi 025922915, 

Specialist Principal Prodan Alexandru, Sectia Economie, Consiliul raional Fălești,