Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal, responsabil în problemele privatizării, postprivatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii


 Scopul general al funcției:

Organizarea eficieintă și asigurarea legalității privatizării patrimoniului public. Eficientizarea soluționării problemelor din sectorului IMM prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru în sectorul IMM.

 Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM;

2. Elaborarea programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM şi organizarea activităţii de realizare a lor;

3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenorialului şi micului business în raion;

4. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu administrat;

5. Perfectarea şi furnizarea informaţiei privind sectorul ÎMM pentru mijloacele de informare în masă;

6. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, patrimoniului neutilizat în procesul tehnologic;

7. Recepţionarea cererilor şi documentelor necesare pentru privatizarea proprietăţii publice, asigurarea aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a deciziilor aprobate de Comisiile de privatizare;

8. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, asigurarea legalităţii documentelor emise de comisia de privatizare a fondului locativ, autentificarea actelor şi documentelor prezentate şi eliberate de comisia de privatizare;

9. Participarea în calitate de membru al comisiei de comercializare a patrimoniului public şi acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor primăriilor raionului.

 În perioada 06 – 07 decembrie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional, Secția Economie a Direcției Generale Finanțe și Economie în parteneriat cu Pro-Business Nord (PBN) și Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în cadrul Programului - Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) a desfăşurat seminarul de instruire cu tema „Aspecte legislative a activităţii de comer”, durata cursului a fost de 21 ore academice.
 Beneficiari ai seminarului au fost 27 de reprezentanți ai întreprinderilor mici şi mijlocii care realizează activitatea economică de comerț din raion. Seminarul s-a finalizat cu înmânarea certificatelor de participare la instruire.

 

 

Tematica seminarului a cuprins : Aspecte legislative 

• Noțiuni generale despre activitatea de comerț și comercianți.
• Cerințe specifice pentru diferite genuri de activitate comercială
• Notificare APL privind inițierea activității de comerț.
• Cerințe specifice după începerea activității.
• Taxe pentru unități comerciale
• Durata desfășurării activității de comerț
• Încetarea și suspendarea activității de comerț
• Control și sancțiuni

 Contabilitate în comerț
• Rolul și principiile de organizare a contabilității în comerț
• Organizarea răspunderii materiale în comerț
• Principiile de evaluare a stocurilor și structurii de preț
• Contabilitatea operațiunilor cu mărfuri
• Contabilitatea altor operațiuni cu mărfuri.

 La 06 – 07 decembrie 2016, la orele 9.00, va avea loc seminarul cu tema “Aspecte legislative și contabile ale activități de comerț”, organizat de Secţia Economie a Direcţiei Generale Finanţe şi Economie a Consiliului raional Făleşti şi de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), destinat antreprenorilor din cadrul IMM ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

 Cursul de instruire (gratuit) se va desfăşura timp de 2 zile (21 ore academice), în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

I zi: Aspecte legislative
1. Noțiuni generale despre activitatea de comerț și comercianți. Cerințe specifice pentru diferite genuri de activitate comercială.
2. Notificare APL Privind inițierea activității de comerț.
3. Cerințe specifice după începerea activității.
4. Taxe pentru unități comerciale
5. Durata desfășurării activității de comerț
6. Încetarea și suspendarea activității de comerț
7. Control și sancțiuni

II zi: Contabilitate în comerț
1. Rolul și principiile de organizare a contabilității în comerț
2. Organizarea răspunderii materiale în comerț
3. Principiile de evaluare a stocurilor și structurii de preț
4. Contabilitatea operațiunilor cu mărfuri
5. Contabilitatea altor operațiuni cu mărfuri.

Limba de predare – română
La finalul seminarului se vor înmâna certificate de instruire.

 Modalitatea de înscriere la cursul de instruire (gratuit): Doritorii de a participa la cursul de instruire, pot apela la telefonul 0(259) 2-29-15 sau la secţia Economie a Consiliului raional Făleşti (biroul 213) pînă la 05 decembrie 2016 (inclusiv).

 Informaţii suplimentare la telefonul 0(259) 2-29-15, 0(259) 2-39-41

IMM-urile din Republica Moldova se pot înscrie, începând de astăzi,  la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care pe parcursul anului 2015 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate socială corporativă. 

Participanții vor putea aplica pentru următoarele nominalizări:

  • Grija faţă de angajaţi;
  • Grija față de piață;
  • Protecţia mediului înconjurător;
  • Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii.

PREMIUL MARE va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă. 

Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să se încadreze în categoria IMM;
  • să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an;
  • să fie rezident al Republicii Moldova;
  • să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă;
  • să depună formularul completat.

Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente urmează să fie depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru  Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), ÎN PLIC SIGILAT, până pe data de 20 octombrie 2016, cu menţiunea „Concurs RSC”.

Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2016. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului.

Ghidul aplicantului,  Formularul de aplicare și declarația privind lipsa restanțelor pot fi accesate pe paginile web: www.odimm.mdd, www.businessportal.md, www.civic.md și pe pagina de facebook a ODIMM.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon (022) 29-57-41