Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal, responsabil în problemele privatizării, postprivatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.


 Scopul general al funcției:

Organizarea eficieintă și asigurarea legalității privatizării patrimoniului public. Eficientizarea soluționării problemelor din sectorului IMM prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru în sectorul IMM.

 Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM;

2. Elaborarea programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM şi organizarea activităţii de realizare a lor;

3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenorialului şi micului business în raion;

4. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu administrat;

5. Perfectarea şi furnizarea informaţiei privind sectorul ÎMM pentru mijloacele de informare în masă;

6. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, patrimoniului neutilizat în procesul tehnologic;

7. Recepţionarea cererilor şi documentelor necesare pentru privatizarea proprietăţii publice, asigurarea aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a deciziilor aprobate de Comisiile de privatizare;

8. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, asigurarea legalităţii documentelor emise de comisia de privatizare a fondului locativ, autentificarea actelor şi documentelor prezentate şi eliberate de comisia de privatizare;

9. Participarea în calitate de membru al comisiei de comercializare a patrimoniului public şi acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor primăriilor raionului.

AVIZ

Cu privire la petrecerea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal responsabil în problemele privatizării, post privatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

   Participanți la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante sus menționate au fost admiși următorii candidați:

1. Cebanu Cristina

2. Bargan Aliona

3. Popovici Dumitru

Concursul se va desfășura la data de 12 ianuarie 2016, orele 10.00 în incinta Consiliului raional Fălești , sala de ședințe.

NOTĂ: Referitor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal pe achiziţii din cadrul Secţiei economie al DGFE, vă comunică că concursul urmează a fi anulat, motiv fiind revenirea specialistului principal din concediul pentru îngrijire a copilului.

Direcţia Generală Finanţe şi Economie Făleşti
Vă aduce la cunoştinţă că, vineri 11 decembrie 2015 la ora 10.00
în sala de festivități a Şcolii de muzică or.Făleşti
vor avea loc consultări publice cu privire la proiectul
bugetului raional pentru anul 2016.

Pentru a descărca proiectul bugetului accesați aici

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal, responsabil în problemele privatizării, postprivatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.
 

 Scopul general al funcției:
Organizarea eficieintă și asigurarea legalității privatizării patrimoniului public. Eficientizarea soluționării problemelor din sectorului IMM prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru în sectorul IMM.

 Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM;

2. Elaborarea programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM şi organizarea activităţii de realizare a lor;

3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenorialului şi micului business în raion;

4. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu administrat;

5. Perfectarea şi furnizarea informaţiei privind sectorul ÎMM pentru mijloacele de informare în masă;

6. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, patrimoniului neutilizat în procesul tehnologic;

7. Recepţionarea cererilor şi documentelor necesare pentru privatizarea proprietăţii publice, asigurarea aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a deciziilor aprobate de Comisiile de privatizare;

8. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, asigurarea legalităţii documentelor emise de comisia de privatizare a fondului locativ, autentificarea actelor şi documentelor prezentate şi eliberate de comisia de privatizare;

9. Participarea în calitate de membru al comisiei de comercializare a patrimoniului public şi acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor primăriilor raionului.

    Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de
specialist principal  pe achiziții publice

 

Scopul general al funcției:

Reglementarea, supravegherea, coordonarea și eficientizarea achizițiilor publice a operatorilor economici și autorităților contractante din Consiliul raional prin implementarea politicii și procedurilor moderne de lucru în domeniu.

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficiența soluționării problemelor din domeniul achizițiilor publice;

2. Asigurarea corectitudinii desfășurării achizițiilor publice a autorităților contractante;

3. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție a mărfurilor, lucrărilor, și serviciilor în cadrul Consiliului raional;

4. Acordarea asistenței informaționale  și metodologice în domeniul achizițiilor contractante și operatorilor  economici ;

5. Elaborarea propunerilor privind perfecționarea formelor şi metodelor de stimulare a activității agenților economici din teritoriu administrat;

6. Perfectarea și furnizarea informației ce șine de domeniul achizițiilor publice în mijloacele de informare în masă;

7. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor comisiilor privind achizițiile publice;

Condiţii de participare la concurs:

• deţine cetăţenia Republicii Moldova,
• posedă limba de stat,
• nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă,
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie,
• nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice