Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Proiectul “Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice” susținut de către Agenția Austriacă de Cooperare pentru Dezvoltare (ADC), cu finanțare de la Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor din Republica Austria și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea climei, Ministerul Mediului anunță un apel de granturi pentru implementare în cele mai vulnerabile raioane la schimbările climatice din Republica Moldova. 

Eligibili pentru acest apel sunt:

  1. Comunităţi, grupuri de comunităţi;
  2. Agenții de dezvoltare regională;
  3. Autorități publice locale de nivelul 1 si 2;
  4. ONG-uri şi întreprinderi din sectorul privat care sunt sau reprezintă interesul întreprinderilor mici și mijlocii. Aceștia trebuie să fie entități  înregistrate în mod oficial în Republica Moldova și la momentul apelării să demonstreze că au  un mod durabil de activitate în raioanele SÎNGEREI, FĂLEȘTI, NISPORENI, CĂLĂRAȘI (pentru domeniile agricultură și resurse acvatice) și LEOVA și BASARABEASCA (pentru domeniile agricultură și energetică).  

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Secţiei Economie

Scopul general al funcţiei: de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic, a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază:
- Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social economice
- Înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

- Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor ( studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării ) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;
- Promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

- Asigurarea mediului economico - organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării antimonopol în teritoriu .

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Secţiei Economie

Scopul general al funcţiei: de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic, a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază:
- Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social economice
- Înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

- Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor ( studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării ) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;
- Promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

- Asigurarea mediului economico - organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării antimonopol în teritoriu .

Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Secţiei Economie

Scopul general al funcţiei: de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic, a teritoriului administrat.

Sarcinile de bază:
- Elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social economice
- Înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;

- Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor ( studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării ) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;
- Promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;

- Asigurarea mediului economico - organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării antimonopol în teritoriu .