Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

ANUNŢ

Pe data de 5-6 decembrie, cu începere la ora 9.00, va avea loc seminarul cu tema “Contabilitatea pe domenii de aplicare”(evidenţa carnetelor de muncă, calcularea salariilor, concediilor, impozitelor s.a.), sub egida Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) şi Secţiei Economie a Direcţiei Generale Finanţe şi Economie a Consiliului Raional Făleşti, destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică precum şi persoanelor care încep o afacere, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Cursul de instruire (gratuit) se va derula timp de 2 zile (21 ore academice), în incinta sălii de şedinţe a Consiliului Raional Făleşti. La finalul seminarului se vor înmîna certificate de instruire.

Modalitatea de înscriere la cursul de instruire(gratuit):Doritorii de a participa, completează formularul de înscriere la cursul de instruire, la secţia economie a Consiliului Raional Făleşti (biroul 213)  pînă la data de 4 decembrie 2013.

Informaţii suplimentare la telefonul  0-259-2-29-15

Persoanele responsabile  

- Cuschevici Anatoli (mob: 079707535)

- Povivailov Ion (mob: 069615717)

 

 
  Pentru a vizualiza pagina completă faceți clic pe săgeata din partea de sus a paginii 
 
 

Aviz

cu privire la anunţarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru rapoarte şi analiză în sistemul bugetar în cadrul Direcţiei Generale Finanţe şi Economie

 În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliului raional Făleşti, anunţă concursul pentru funcţia publică vacantă de de specialist principal pentru rapoarte şi analiză în sistemul bugetar, în cadrul Direcţiei Generale Finanţe şi Economie

Scopul general al funcţiei: evidenţa contabilă a executării bugetului raional, suportul metodologic.

Sarcinile de bază:

     - exercită controlul asupra stării evidenţii contabile şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor locale şi îndeplinirea devizului de cheltuieli a instituţiilor bugetare;

     - evidenţa contabilă a executării bugtului raional;

     - acordă ajutorul metodologic şi practic executorilor de buget în problemele ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor locale şi îndeplinirea devizului de cheltuieli a instituţiilor publice

 

Vineri, 26.04.2013 în incinta clădirii Consiliului raional Făleşti a fost desfăşurat seminarul organizat de secţia Economie cu tematica Alimentaţia Publică şi Legislaţia în domeniu.

În calitate de participanţi au fost reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I, circa 100 de agenţi economici din sfera alimentaţiei publice cît şi consumatori.

Întru explicarea tuturor aspectelor ce ţin de legislaţia în domeniul alimentaţiei publice au fost invitaţi: Veaceslav Ciuhrii – şef adjunct al Direcţiei Control al Produselor Alimentare, Agenţia Protecţia Consumatorilor, Anatol Matroi –inspector principal, Agenţia Protecţia Consumatorilor, Radu Roman – şef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti, Balica Eduard – şef al Direcţiei Raionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Eftimiţă Serghei – şef adjunct al Centrului de Sănătate Publică Făleşti, Ciprian Munteanu – şef al Serviciului Investigare Fraude Economice, Rotaru Dumitru – conducătorul Asociaţiei Obşteşti

„ Consumatorul Făleşti ”.

La seminar au fost discutate şi elucidate aspecte ce ţin de: modalitatea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare reieşind din prevederile Legii nr. 231 din 23.09. 2010 „ Cu privire la comerţul interior ”, modul de eliberare a certificatului de clasificare a unităţii de alimentaţie publică potrivit prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 1209 din 08.11.2007 „ Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică ”.

De asemenea participanţilor la seminar li s-a adus cunoştinţă că începînd cu luna aprilie curent în urma fuzionării Direcţiei Fitosanitare Raionale şi a Direcţiei Sanitar Veterinare a fost creată Direcţia Raională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală. Invitaţii au avut ocazia de a pune întrebări şefului direcţiei enunţate Balica Eduard vis a vis de serviciile prestate de către această structură.

Un interes aparte pentru agenţii economici l-a prezentat informaţia oferită de reprezentanţii Agenţiei Protecţia Consumatorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile consumatorilor cît şi a comercianţilor şi prestatorilor de servicii. Pe marginea acestui subiect au fost adresate o serie de întrebări cum ar fi: vînzarea la magazinele alimentare a băuturilor alcoolice neambalate în eticheta producătorului şi a produselor de uz gospodăresc, modalitatea de efectuare a controalelor planificate şi inopinate de către organele de control.

Tot la această întrunire participanţii au fost informaţi despre atribuţiile serviciului recent creat – Investigarea Fraudelor Economice cît şi despre crearea în anul 2012 a Asociaţiei Obşteşti „ Protecţia Consumatorului Făleşti ”.

 

 

 

 

Seminar destinat agenţilor economici din sfera alimentaţiei publice

 

Vineri, 26.04.2013 în incinta clădirii Consiliului raional Făleşti a fost desfăşurat seminarul organizat de secţia Economie cu tematica Alimentaţia Publică şi Legislaţia în domeniu.

În calitate de participanţi au fost reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I, circa 100 de agenţi economici din sfera alimentaţiei publice cît şi consumatori.

Întru explicarea tuturor aspectelor ce ţin de legislaţia în domeniul alimentaţiei publice au fost invitaţi: Veaceslav Ciuhrii – şef adjunct al Direcţiei Control al Produselor Alimentare, Agenţia Protecţia Consumatorilor, Anatol Matroi –inspector principal, Agenţia Protecţia Consumatorilor, Radu Roman – şef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti, Balica Eduard – şef al Direcţiei Raionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Eftimiţă Serghei – şef adjunct al Centrului de Sănătate Publică Făleşti, Ciprian Munteanu – şef al Serviciului Investigare Fraude Economice, Rotaru Dumitru – conducătorul Asociaţiei Obşteşti

„ Consumatorul Făleşti ”.

La seminar au fost discutate şi elucidate aspecte ce ţin de: modalitatea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare reieşind din prevederile Legii nr. 231 din 23.09. 2010 „ Cu privire la comerţul interior ”, modul de eliberare a certificatului de clasificare a unităţii de alimentaţie publică potrivit prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 1209 din 08.11.2007 „ Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică ”.

De asemenea participanţilor la seminar li s-a adus cunoştinţă că începînd cu luna aprilie curent în urma fuzionării Direcţiei Fitosanitare Raionale şi a Direcţiei Sanitar Veterinare a fost creată Direcţia Raională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală. Invitaţii au avut ocazia de a pune întrebări şefului direcţiei enunţate Balica Eduard vis a vis de serviciile prestate de către această structură.

Un interes aparte pentru agenţii economici l-a prezentat informaţia oferită de reprezentanţii Agenţiei Protecţia Consumatorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile consumatorilor cît şi a comercianţilor şi prestatorilor de servicii. Pe marginea acestui subiect au fost adresate o serie de întrebări cum ar fi: vînzarea la magazinele alimentare a băuturilor alcoolice neambalate în eticheta producătorului şi a produselor de uz gospodăresc, modalitatea de efectuare a controalelor planificate şi inopinate de către organele de control.

Tot la această întrunire participanţii au fost informaţi despre atribuţiile serviciului recent creat – Investigarea Fraudelor Economice cît şi despre crearea în anul 2012 a Asociaţiei Obşteşti „ Protecţia Consumatorului Făleşti ”.