Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

za 2021  Sectorul agroalimentar a fost şi va rămîne vectorul dominant al economiei naţionale, care determină în mare măsură bunăstarea populaţiei noastre.

  Marcăm această sărbătoare profesională anual la finele anului agricol, atunci cînd ne permitem pe o clipă să uităm de grijile pămîntului, să ne împărtăşim opiniile despre realizările şi eşecurile întîlnite pe parcursul anului agricol, despre prognozele şi planurile pe viitor.

  Graţie eforturilor depuse de Dumneavoastră, stimați agricultori ați izbutit să majorați substanţial producţia de grîu, porumb, floarea soarelui, soie, poamă şi alte culturi ce asigură nu numai securitatea alimentară a populaţiei din teritoriu dar constituie şi un important suport pentru export.

  Succesele obţinute sunt rodul muncii Dumneavoastră, străduinţele de zi cu zi de a înfrunta dificultăţile şi problemele ce ţin de o activitate eficientă în sectorul ce activaţi.

  Conştientizăm cu toţii, că în procesul tehnologic de producere a bunurilor agricole întilnim impedimente şi mai multe situaţii tensionate, la care este supus periodic sectorul agrar, dar acţiunile promte, suportul reciproc şi eforturile Dumneavoastră conjugate au demonstrat, că în comun putem depăşi orice bariere şi incovenienţe.

   Agricultura modernă şi durabilă, de care are nevoie astăzi ţara- constituie una din priorităţile statului, de la care cerem acţiuni promte şi politici echilibrate în consolidarea segmentului agroalimentar, armonizarea factorilor pentru o dezvoltare economică stabilă.

  Exprim profund respect şi gratitudine pentru munca efectuată, permiteţi-mi ca în numele Consiliului raional să Vă exprim sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale a Dumneavoastră "Ziua lucrătorului din agricultura şi industria prelucrătoare" ,  să Vă mulţumesc pentru munca pe care o desfăşuraţi cu devotament şi perseverenţă, să Vă doresc tuturor pace în suflet şi în familiile Dumneavoastă, împliniri şi optimism.

  Vă dorim mulți ani rodnici, belşug şi prosperitate!

  Cu înaltă considerație,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești