Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 26 noiembrie curent  în Palatul  raional de cultură ,,Mihai VOLONTIR” a avut loc festivitatea consacrată Zilei profesionale  a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare .

  La activitate au fost prezenți conducerea raionului Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, Domnul Veaceslav TAMBUR și Domnul Veaceslav FUSU, vicepreședinți ai raionului, care au adresat sincere felicitări agricultorilor din raion, mesaje însoțite cu cuvinte de recunoștință pentru munca asiduă zilnică în domeniu agrar.

  Invitații de onoare au fost agenții economici din sectorul agrar, lucrătorii și veteranii din agricultură și industria prelucrătoare din raionul nostru, au fost înmînate diplome de recunoștință în muncă din sectorul agrar pentru aportul adus societății noastre, pentru munca cu responsabilitate, abnegație și dăruire de sine.

 

  Organizatorii evenimentului, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație, au evaluat performanțele activității agenților economici din agricultură pentru anul agricol 2021, unde rezultatele frumoase ale agricultorilor au fost apreciate cu diplome, trofee și premii bănești, de asemenea, au fost premiați cei mai buni mecanizatori, care au obținut rezultate remarcabile în cadrul lucrărilor agricole din anul curent. Lista premiaților s-a încheiat cu acordarea  titlului onorific „Gospodarul gliei”.

zaa 2021 1

  Câștigătorii concursului cu privire la concursului raional „Cea mai bună organizare și mai calitativă efectuare a operațiunilor tehnologice de producere a culturilor agricole în gospodăriile din raion în anul agricol 2021”.

  Reeșind din Regulamentul concursului raional „Cea mai bună organizare și mai calitativă efectuare a operațiunilor tehnologice de producere a culturilor agricole în gospodăriile din raion în anul agricol 2021”, s-a dispus:

    Decernarea cu Diploma  Consiliului raional și trofeul Consiliului raional, după cum urmează:

 I. Gospodăriile care au cultivat cereale de grupă I pe suprafața mai mare de 400 ha.

Locul I - Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se   decernează SRL„Taras-Scop-Agro”  (director dl Schițco Alexandru), care pe suprafaţa de 483 ha a obţinut cîte 5,91 t/ha;

Locul II - Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Agro-Pompa-Prim” (director dna Goracioc Svetlana), care pe suprafaţa de 617 ha a obţinut cîte  5,81 t/ha;

Locul III - Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Agro Papuros” (director dl Gonciarenco Mihail), care pe suprafaţa de 530 ha a obţinut cîte  5,80 t/ha;

 II. Gospodăriile care au cultivat cereale de grupă I pe   suprafața de la 200 pînă la 400 ha.

Locul I - Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Profarm Invest” (director dl Ivanov Serghei), care  pe  suprafaţa de 287 ha a obţinut cîte 6,34 t/ha;

Locul II - Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Cozmeanca Prim” (director dl Dobîndă Pavel), care pe suprafaţa de 325 ha a obţinut cîte  5,45 t/ha;

Locul III - Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează         CA „Itero Agro” (director dna Procopciuc Zinovia), care pe suprafaţa de 303 ha a obţinut cîte 5,44 t/ha;

III. Gospodăriile care au cultivat cereale de grupă I pe suprafața de la 100 pînă la 200 ha.

Locul I - Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se decernează SC „Certexagro Prim” SRL  (director dl Ursachi Constantin), care  pe  suprafaţa de 101 ha a obţinut cîte 7,21 t/ha

Locul II - Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL ,,Gospodarul Rediu” (director dl Kiktenko Nicolai), care pe suprafaţa de 161 ha a obţinut cîte 5,6 t/ha

Locul III -  Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează GȚ„Botnari Alexandru Ion” (conducător  dl Botnari Alexandru), care pe suprafaţa de 150 ha a obţinut cîte 5,28 t/ha

 
 IV. Gospodăriile care au cultivat porumb pe o suprafață mai mare de 100 ha.

Locul I - Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se   decernează SRL„Agro Pompa  Prim” (director Goracioc Svetlana), care pe suprafaţa de 113 ha a obţinut cîte 11.73 t/ha

Locul II – Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se   decernează SRL„Abilitate Agro” (director Antonciuc Vasile), care pe suprafaţa de 106 ha a obţinut cîte 10,8 t/ha

Locul III – Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Efelina Agro” (director dl Oală Alexandru)  care pe suprafața de 127 ha a obținut cîte 10.2 t/ha.

 V. Gospodăriile care au cultivat porumb 
pe o suprafață de la 50 pînă la 99 ha.

 Locul I - Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Profarm Invest” (director dl Ivanov Serghei)  care pe suprafața de 85 ha a obținut cîte 10,73 t/ha.

Locul II – Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se   decernează SRL„Mospuragro” (director  dl Țurea Lilian), care pe suprafaţa de 82ha a obţinut cîte 9,26 t/ha;

Locul III – Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Nuci Delicioase” (director dl Levco Iurie), care pe suprafaţa de 77 ha a obţinut cîte  8,4 t/ha;

 VI. Gospodăriile care au cultivat floarea soarelui, pe o suprafață mai mare de 200 ha.

Locul I - Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se   decernează GȚ„Ion Bortă ” (conducător  dl Bortă Ion), care pe suprafaţa de 205 ha a obţinut cîte 3,5 t/ha;

Locul II – Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Vastadum” (director dl Gîrștega Vasile)  care pe suprafața de 356 ha a obținut cîte 3,3 t/ha.

Locul III – Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Agro Papuros” (director dl Gonciarenco Mihail), care pe suprafaţa de 530 ha a obţinut cîte  3,24 t/ha;

VII. Gospodăriile care au cultivat floarea soarelui, pe o suprafață de la 50 pînă la 200 ha.

Locul I – Diploma de gradul I şi trofeul Consiliului raional se decernează  GȚ„Iurie Friptuleac”  (conducător  dl Friptuleac Iurie), care pe suprafaţa de 60 ha a obţinut cîte 3,66 t/ha la cultura de floarea soarelui.

Locul II – Diploma de gradul II şi trofeul Consiliului raional se decernează GȚ„Rotari Iurie” (conducător dl Rotari Iurie) care pe suprafaţa de 149 ha a obţinut cîte 3,3 t/ha la cultura de floarea soarelui.

 Locul III -  Diploma de gradul III şi trofeul Consiliului raional se decernează   SC„Evinas-Nord” SRL (director dl Lebediuc Vitalie) care pe suprafaţa de 80 ha a obţinut cîte 3,2 t/ha la cultura de floarea soarelui.

VIII. Gospodăriile care au obținut rezultate înalte la cultivarea  sfeclei de zahăr

– Diploma şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Abilitate Agro” (director dl Antonciuc Vasile).

– Diploma şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Taras Scop Agro” (director dl Schițco Alexandru)

– Diploma şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Agro- Pompa- Prim” (director dl Goracioc Svetlana)

 
IX. 
Gospodăriile agricole, care au obținut cea mai înaltă roadă de fructe.

Locul I – Diploma de gradul I  şi trofeul Consiliului raional se decernează GȚ„Mîță Ion” (conducător dl Mîță Ion), care pe suprafața de 28 ha a obținut cîte 14,38 t/ha de fructe.

Locul II - Diploma de gradul II  şi trofeul Consiliului raional se decernează GȚ„Agros” (conducător dl Proțiuc Toma), care pe suprafața de 48 ha a obținut cîte 11,25 t/ha de fructe.

Locul III - Diploma de gradul III  şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL„Amonti Agro” (director dl Semenciuc Andrei), care pe suprafața de 53 ha a obținut cîte 9,33 t/ha de fructe.

 X. Domeniul producerii și procesării materiei prime

 Diploma și trofeul Consiliului raional, se decernează:

 - Colectivului fabricii de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel (director dl Roșca  Serghei), pentru rezultate obținute la producerea și procesarea semințelor de porumb și contribuție substanțială la dezvoltarea economiei raionului;

 - Colectivului fabricii de vinuri SA „Mold-Nord” Fălești  (director dl Chirmici Piotr), pentru rezultate obținute la producerea și procesarea strugurilor și fructelor .

  XI. Sectorul zootehnic

 1. Diploma şi trofeul Consiliului raional se decernează SRL ,,Gifis-Farm” (director dl Bîtiu Marin), pentru obţinerea indicilor performanţi în producţia animalieră.

 2. Diploma Consiliului raional și premiu bănesc, în sumă de 1000 lei, se decernează dlui Bucliș Gheorghe (primăria Năvîrneț), ca celui mai bun tehnician pe însămînţarea artificială a taurinelor.

 3. Diploma Consiliului raional şi un premiu bănesc, în sumă de 1000 lei, se decernază dlui Melnic Eduard ca celui mai bun apicultor, care a obținut cele mai bune rezultate în domeniul producerii și procesării mierii de albine și pentru promovarea imaginii raionului și țarii pe plan internațional.

 4. La nominația a celui mai pasionat deținător de ovine/caprine, care în baza unei selecții minuțioase promovează ramura la nivel local și republican, comisia a hotărît să nu decerneze nici un producător agricol.

XII. Concursul între echipele de  combaineri:

Diploma şi premiu bănesc se decernează :

Locul I -  Diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1000 lei – Tihohod Oleg  (SRL „ Taras-Scop-Agro”), care a treierat 2080 t de cereale;

Locul II - Diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 800 lei – Graur Eugen  (SRL „Profarm Invest”),  care a treierat 1818 t de cereale;

Locul III - Diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 700 lei – Chițcanean Oleg  (SRL „ Agro-Pompa-Prim”), care a treierat 1512 t de cereale

Locul I - Diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1000 lei – Postolachi Serghei  (SRL „ Efelina Agro”), care a treierat 1299 t de porumb.

Locul II - Diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă a cîte  800 lei – Muntean Marin și Muntean Nicolai  (SRL „Abilitate  Agro”),  care au treierat 992 t de porumb.

Locul III – Diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 700 lei – Tainciuc Mihail  (SRL „ Agro-Pompa-Prim”), care a treierat 981t de porumb.

Locul I -  Diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 800 lei – Tihohod Oleg  (SRL „ Taras-Scop-Agro”), care a treierat 1300 t  de floarea soarelui;

Locul II -  Diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de cîte 700 lei - Moroi Ruslan  și Moroi Ion  („SRL Careul Prim”), care au treierat 836 t de floarea soarelui

Locul III - Diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 600 lei - Surugiu Gheorghe (SRL „Agro Papuros”), care a treierat 814 t de floarea soarelui

 

XIII.Concursul între şoferi şi mecanizatori, la transportarea cerealelor  şi florii soarelui de pe cîmp la faţare:

 Diploma şi premiu bănesc se decernează :

Locul I - Diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 600 lei -  Talpă Valerii (SRL„Profarm Invest”), care a  transportat 1818 t de cereale;

Locul II - Diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 500 lei – Juravliov Dmitrii (SRL „Mospur-Agro”), care a  transportat 1413 t de cereale;

Locul III - Diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 400 lei – Gariuc Ion (SRL „Agro- Pompa-Prim”), care a  transportat 1206 t de cereale;

Locul I - Diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 600 lei -  Pouh Nicolai (SRL„Taras Scop Agro””), care a  transportat 1850 t de porumb;

Locul II - Diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 500 lei – Iacubovschi Vladimir (SRL „ Efelina Agro”), care a  transportat 1299 t de porumb;

Locul III - Diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 400 lei – Antonciuc Gheorghe (SRL „Abilitate Agro”)” care a  transportat  966 t de porumb;

Locul I -  Diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 600 lei - Frecăuțanu Ruslan  (SRL „ Agro Papuros”), care a transportat 718 t de floarea soarelui;

Locul II - Diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 500 lei – Vizitiu Victor ( GȚ„Ion Bortă”), care a transportat  717 t de floarea soarelui

Locul III - Diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 400 lei – Burduja Ghenadie (SRL „ Taras- Scop- Agro”), care a transportat 708 t de floarea soarelui

XIV. Titlul „Gospodarul gliei”

Pentru promovarea și implementarea tehnologiilor performante de cultivare a culturilor agricole, aplicarea unor noi practici, bazate pe cele mai avansate cunoştinţe ştiinţifice și participare activă în acțiunile social-umanitare de utilitate publică se acordă:

 • Titlul „Gospodarul gliei 2021” Dlui Goracioc Victor, agronom SRL„Agro-Pompa-Prim”;
 • Titlul „Gospodarul gliei 2021” Dlui Ivanov Serghei, director SRL„Profarm Invest”;

- Titlul „Gospodarul gliei 2021” Dlui Ursachi Constantin, director SRL„Certexagro Prim”;


XVI. Premierea veteranilor din sectorul agrar

Pentru aportul adus societății noastre, munca plină de responsabilitate, abnegație și dăruire de sine, veteranilor în muncă din sectorul agrar se decernează  diplome de recunoștință și un premiu de 1000 lei :

 1. Borduja Vladimir (primăria Pompa)
 2. Ilașco Constantin (primăria Glinjeni)
 3. Mînăscurtă Ion (primăria Năvîrneț)
 4. Burac Maria (primăria Ciolacu Nou)
 5. Sîrbu Vladimir (primăria Catranîc)
 6. Oleinic Vasile (primăria Natalievca)
 7. Povivailov Vasile ( primăria Fălești)
 8. Popei Anastasia (primăria Făleștii Noi)
 9. Mîndru Ion ( primăria Pîrlița)
 10. Gîlcă Anghelina (primăria Albinețul Vechi)

         Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de colectivele artistice din raion.

Galerie foto