Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În urmă parvenirii apelurilor și a sesizărilor din partea cetățenilor din raion privind domeniul agricultură și protecția mediului, care au fost adresate Consiliul raional Fălești, reprezentanții Direcției Agricultură și Alimentație și vicepreședintele raionului, Domnul Fusu Veaceslav au efectuat recent ieșiri în localitățile raionului unde a fost  depistate încălcări privind:

  • aruncarea deșeurilor menajere solide pe terenurile agricole;
  • arderea vegetației uscate în zonele fâșiilor forestiere de protecție a terenurilor agricole;
  • dezordine la gunoiștile autorizate .

  Totodată, la fața locului  în urmă monitorizării și investigării cauzelor depistate au fost identificate persoanele bănuite. Informația dată a fost prezentată la organele de drept care vor aplica  sancțiuni  conform Codului Contravențional.

ies agr 1ies agr 3 ies agr 2

  Persoanele care nu vor respecta legislația privind colectarea, păstrarea, transportarea, depozitarea, arderea, neutralizarea şi evacuarea, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură se sancţionează conform art. 154 Codul Contravențional.

  Menționăm,  că în cadrul Comisiei Situației Excepționale a raionului Fălești Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele comisiei situații excepționale a emis o dispoziție prin care a fost instituit un grup de lucru care vor monitoriza situația privind organizarea și desfășurarea ,,Bilunarului ecologic”  în perioada  lunii  martie – mai anul 2022, cu acțiuni concrete în scopul amenajării și salubrizării a  localităților și diminuării incendiilor/arderii vegetației uscate de pe teritoriul raionului .

  Consiliul raional Fălești,  îndeamnă cetățenii raionului să fie responsabili și să contribuie la protecția mediului pentru sănătatea și siguranța  vieții a noastră  și a celor din  jur!

  Mai multe fotografii