Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 14 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, Direcția Agricultură, Alimentație Relații Funciare și Cadastru a organizat un seminar instructiv cu specialiștii pentru reglementarea regimului funciar din primăriile raionului. 

  

  Seminarul a fost deschis de către șeful Direcției Agricultură, Alimentație Relații Funciare și Cadastru Domnul Valeriu Motelica, care a menționat despre starea sectorului agrar raional la moment, făcînd accent pe problema reînnoirii și a evidenții contractelor de arendă, corectitudinii îndeplinirii Registrului de evidențăce este un sistem de evidență și sistematizare a informației despre drepturile de arendă, în cadrul autorităților publice locale.

  Domnul Sergiu Bunciuc, șef serviciu Relații Funciare și Cadastru din cadrul DAARFC în contextul executării Hotărîrii Guvernului nr. 24/1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar au fost puse în discuție următoarele   subiecte:

  • întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2019;
  • modificările curente în actele normative privind reglementarea relațiilor funciare;
  • delimitarea terenurilor proprietate publică;
  • realizarea prevederilor Regulamentului privind condițiile și procedurile  de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare,protecție,conservare și sporire a fertilității solurilor, arpobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 691/2018.

  La finele seminarului s-a discutat despre prevederile Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.437/2019.