Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 5 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a organizat un seminar cu posesorii de miniferme de bovine la care au fost abordate problemele ce țin de ameliorarea reproducerii de bovine și creșterea productivității animalelor, furaje și nutriții pentru vaci de lapte.

  Domnul Valeriu Motelica, șef  Direcție Agricultură și Alimentație, a prezentat invitații întrunirii, în special pe domnul Brandon Smith, profesor la Universitatea de Stat din Tarleton (SUA),  totodată făcînd o analiză  succintă a stării sectorului zootehnic din raion

  Cu un cuvînt de salut către participanți s-au adresat Președintele raionului domnul Sergiu Fîntîna și vicepreședintele raionului, responsabil de sectorul agrar, domnul Fusu Veaceslav.

  Domnul Cojocaru Grigore, specialist al Direcției Agricultură, Alimentație a prezentat o informație cu privire la ameliorarea reproducerii bovinelor, ce s-a creat la minifermele raionului, a atras atenția participanților la exploatarea corectă a șeptelului de animale ce le aparțin. Totodată s-a abordat și unele aspecte ce țin de subvenționarea sectorului zootehnic și anume despre stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora, investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

 

  Domnul Petru Manoli, specialist al Direcției Teritoriale ANSA, a relatat  despre aspectele juridice în cadrul activității deținătorilor de miniferme de bovine.

  Tehnologia corectă a însămînțării artificiale a bovinelor a fost  adusă la cunoștința participanților de către  Domnul Gheorghe Bucliș, medic veterinar la ferma de bovine SRL „Gifis Farm”.

  Profesorul universitar de la Universitatea de Stat Tarleton SUA, dl Brandon Smith a prezentat un raport cuprinzător despre administrarea pășunelor, producerea unor furaje de calitate și nutriții pentru vaci de lapte, îndeplinirea cerințelor de nutrienți pentru bovine și alte probleme ce țin de producerea unor furaje, care vor aduce la sporirea productivității de lapte de la o vacă furajată.

  După prezentarea  rapoartelor participanții seminarului au dat diverse întrebări și au primit răspunsuri pe marginea problemelor puse în discuție.

  La finele întrunirii un grup de fermieri, în frunte cu domnul Vitalie Moraru, au venit cu inițiativa de a se adresa Prim-ministrului Guvernului Republicii Moldova domnului Ion Chicu cu o scrisoare deschisă cu  propunerea de a se acorda subvenții pentru fiecare cap de vacă, întrteținută de către femieri și țărani, atît și pentru 1 kg de lapte realizat la întreprinderile de procesare.

Galerie foto