Ca semn al venerării Limbii Noastre, a poeţilor şi scriitorilor care au avut Limba Română ca testament şi căpătâi, astăzi 30 august 2019, s-au depus florile recunoştinţei la bustul marelui poet Mihai Eminescu. Evenimentul a fost onorat de prezenţa conducerii raionului a Domnului Viorel BABII, Președintele raionului, vicepreședinții raionului, funcționarii publici  și reprezentanții serviciilor descentralizate și serviciilor desconcentrate, reprezentanții autorităților publice locale.

  Cu un program artistic dedicat sărbătorii au evoluat elevii Liceului Teoretic „Alexandr Puşkin” din oraşul Făleşti ghidaţi de profesorii de limba şi literatura română din instituţie de educație din raion. 

Galerie foto

  ,,De la valoare personală - la valori în educație și societate” – acesta a fost genericul  tradiționalei Conferințe pedagogice, desfășurată la 23 august 2019. La  eveniment a fost prezentă conducerea raionului Fălești, precum și angajați din instituțiile de învățământ, părinți, elevi,  reprezentanți ai societății civile.

 Activitatea a fost onorată de prezența președintelui raionului, Babii Viorel, vicepreședinții raionului, Tăbîrță Vladimir, Radu Roman, Tambur Veaceslav, președintele CRSEȘ, Voloșciuc Silvia.

  Despre măreția, dar și responsabilitatea profesiei de pedagog, au vorbit  tinerii specialiști care au fost primiți cu multă căldură în marea familie de pedagogi ai raionului.

  Acest generic a prevalat în discursurile raportorilor și participanților la Conferința de dare de seamă și alegeri  a Consiliului raional al Sindicatului  Educației și Științei, care a avut loc în incinta LT ,,A.Pușkin,, or. Fălești, la data de 09 august 2019.

  Activitatea Consiliului raional al Sindicatului  Educației și Științei  a fost apreciată cu calificativul ,,Foarte bine" , delegații la Conferință au  ales noul Consiliu, noul Birou  și  ca Președinte  CRSEȘ pentru următorul mandat  -  pe Doamna Silvia Voloșciuc.

    La data de 10 august 2019, 16 tineri din r Fălești au participat  la Ziua Internațională a Tineretului, care s-a desfășurat în incinta Complexului Turistic ,,Costești” din satul Costești, r-nul Ialoveni, localitate ce deține titlul de Capitală a Tineretului în 2019. Evenimentul este parte a Programului Național  implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul activității este  promovarea, motivarea și valorificarea potențialului creator al tinerilor și totodată, sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor acestora.

  În perioada 08-09 august, în incinta Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or. Fălești, s-a desfășurat ultima parte a instruirii la cursul de formare Antreprenorială în cadrul proiectului ACCES - ,,Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes “ implementat de A.O Caroma Nord în parteneriat cu Consiliul raional Făleşti. 

  Scopul proiectului este promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului social prin consolidarea capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor tinerilor din r.Făleşti în vederea creării şi dezvoltării afacerilor sociale, ţintite să creeze locuri de muncă  si oportunităţi de integrare socio – profesională, care va contribui ulterior la bunăstarea cetăţenilor şi a comunităţilor din regiune. La curs au fost instruiţi 60 de tineri din r. Fălești, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani care și-au format abilități antreprenoriale despre profit, planificarea fluxului mijloacelor bănești, forma organizatorico-juridică a firmei și planificarea rezultatelor financiare. La eveniment a fost prezent vicepreședintele raionului,Tambur Veaceslav, care a venit cu un mesaj de salut pentru tineri, dorindu-le succes în activitatea antreprenorială, asigurându-i de deschiderea Consiliului raional Fălești pentru sprijin și conlucrare.  Proiectul prevede ca ulterior să fie selectate cele mai bune 7 idei de afacere socială care vor fi premiate.

Galerie foto