Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La data de 11 aprilie curent,  Domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului Fălești a convocat ședința Consiliului raional pentru siguranța rutier . În cadrul ședinței au fost puse în discuție următoarele subiecte:

 • analiza situației accidentelor rutiere, înregistrate pe parcursul trimestrului I al a. 2023 în teritoriul raionului Fălești, și măsurile întreprinse întru combaterea lor;
 • Examinarea sesizării IP Fălești privind amenajarea trecerilor pentru pietoni pe drumurile publice locale în preajma instituțiilor de învățământ din raionul Fălești;

  Analiza dinamicii accidentelor de circulație înregistrate pe parcursul a 3 luni ale anului 2023 denotă faptul, că în perioada de raport pe teritoriul raionului Fălești au fost înregistrate 36 accidente de circulație, dintre care 9 accidente soldate cu 10 persoane traumatizate, un accident soldat cu o persoană decedată și 27 accidente cu pagube materiale.

  În comparație cu anul precedent numărul accidentelor de circulație s-a majorat cu 28%. Principalele motive de producere a accidentelor rutiere sunt:

 • Viteza neadecvată vizibilității, condițiilor, situației rutiere – 4 accidente de circulație soldate cu 4 persoane traumatizate și o persoană decedată;
 • Conducerea în stare de ebrietate alcoolică – 1 accident soldat cu 2 persoane traumatizate;
 • Neacordarea priorității altor vehicule – 2 accidente soldate cu 2 persoane traumatizate;
 • Depășire neregulamentară – 1 accident soldat cu o persoană traumatizată;
 • Defecțiuni tehnice - 1 accident soldat cu o persoană traumatizată;

  Pe parcursul a 3 luni ale anului 2023 pe teritoriului raionului Fălești în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare accidente de circulație nu s-au produs.

  Totodată, ofițerul pentru sistematizarea circulației rutiere a atenționat că însoțitorii de copii care participă la transportarea copiilor către instituțiile școlare și preșcolare din raionul Fălești să atragă o atenție sporită la îmbarcarea, debarcarea copiilor în unitățile de transport și traversarea de către aceștia a străzilor și drumurilor publici. A atras atenția necesității reînnoirii marcajului rutier 1.14.1 la trecerile pentru pietoni amplasate pe drumurile locale de interes raional în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare din raionului Fălești.

  Ca rezultat al ședinței menționate s-a hotărât:

 • Intensificarea raziilor pe întreg teritoriul raionului întru depistarea și documentarea încălcărilor grave ale Regulamentului circulației rutiere, cât și a persoanelor care conduc mijloace de transport în stare de ebrietate;
 • Crearea comisiei de examinare ale trecerilor pentru pietoni amplasate pe drumurile locale de interes raional în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare din raionului Fălești și executarea lucrărilor de reînnoire a marcajului rutier 1.14.1;
 • Atenționarea însoțitorii de copii care participă la transportarea copiilor către instituțiile școlare și preșcolare din raionul Fălești să atragă o atenție sporită la îmbarcarea, debarcarea copiilor în unitățile de transport și traversarea de către aceștia a străzilor și drumurilor publici;

  În scopul pregătirii drumurilor publice locale de nivel raional către perioada de toamnă – iarnă și asigurare a securității circulației rutiere, de către SRL „Energia” în ultima perioadă de timp au fost executate următoarele lucrări de întreținere a drumurilor:

 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 0,45 km a drumului L257.1 „Drum de acces spre s. Hîrtop”;
 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 1,3 km a drumului L255 R17 – stația Fălești – Călugăr (în apropierea s. Călugăr);
 • Reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe un sector de 1,0 km a drumului L247 „Fălești – Pînzărenii Noi - Năvîrneț” (prin s. Moldoveanca);
 • Plombarea gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic;
 • Montarea podețelor noi de evacuare a apelor pluviale;
 • Montarea indicatoarelor de dirijare a circulației rutiere;
 • drum_1
 • drum_10
 • drum_11

  Lucrările au fost monitorizate și verificate de către domnul Mihai Prodan – vicepreședintele raionului, domnul Vasili Puiu - responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

  La moment sunt începute lucrări de aprovizionare a sectoarelor periculoase ale drumurilor publice locale cu material antiderapant pentru a fi utilizat la combaterea ghețușului în perioada rece a anului.

Mai multe fotografii

   La data de  8 noiembrie 2022, domnul Mihai Prodan – vicepreședintele raionului Fălești a convocat ședința Consiliului raional de siguranță rutieră.

  În cadrul ședinței menționate au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

 • Cu privire la analiza situației accidentelor rutiere, înregistrate pe parcursul a 10 luni ale anului 2022 în teritoriul raionului Fălești, și măsurile întreprinse întru combaterea lor.
 • Cu privire la nivelul de pregătire a drumurilor publice locale și naționale din raza raionului Fălești către sezonul de toamnă – iarnă 2022 – 2023 și măsurile de asigurare a securității circulației rutiere pe drumurile menționate necesare a fi întreprinse.
 • Cu privire la nivelul de pregătire a străzilor din or. Fălești către sezonul de toamnă – iarnă 2022 – 2023 și măsurile de asigurare a securității circulației rutiere necesare a fi întreprinse.
 • Cu privire la sesizarea Inspectoratului de Poliție Fălești nr. 10010 din 11 octombrie 2022 privind amenajarea iluminatului stradal pe timp de noapte pe tronsonul de drum L239 „R16 – drum de acces spre s. Pîrlița” km 1+100 – 2+100;
 • Cu privire pregătirea către sezonul de toamnă – iarnă 2022 – 2023 a unităților de transport pentru transportarea elevilor la instituțiile de învățământ din raionul Fălești.

  

  Ca rezultat al ședinței Consiliului raional pentru siguranță rutieră a fost constatat, că toate drumurile publice locale de nivel raional și naționale sunt pregătite către perioada de iarnă. Toate sectoarele periculoase a drumurilor urmează a fi asigurate cu material antiderapant, până la finele lunii noiembrie. Materialul antiderapant este stocat în cantități necesare la depozitele întreprinderilor responsabile de întreținerea drumurilor pe timp de iarnă.  Toate unitățile de transport pentru deszăpezirea drumurilor sunt pregătite și echipate pentru efectuarea lucrărilor. Unitățile de transport, în număr de 16 unități proprii și 7 arendate,  implicate în transportare a 1124 elevi din 39 localități ale raionului către 21 instituții de învățământ sunt echipate corespunzător pentru perioada de iarnă.

  Ce ține de siguranța circulației rutiere din raionul Fălești, s-a constatat, că în perioada de raport numărul accidentelor rutiere soldate cu decesul persoanelor s-a majorat de trei ori, Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere sunt viteza neadecvată vizibilității, condițiilor și situației rutiere; excesul de viteză, conducerea în stare de ebrietate; traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni.

  După locurile de producere a accidentelor rutiere a fost constatat, că cele mai multe accidente rutiere au fost înregistrate pe drumurile locale și străzile din localități, traseele drumurilor naționale R16 „Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni”, R17 „Fălești – Pîrlița” și M5 „Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina”.

  În scopul diminuării accidentelor rutiere pe traseul M5 „Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina”, s-a decis înaintarea demersului către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” amenajarea iluminării stradale pe timp de noapte a trecerii de pietoni în intersecția cu drumul local L239 „R16 – drum de acces spre s. Pîrlița”  și instalarea camerelor de monitorizare a traficului rutier.

 

  În cadrul Programului de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Fălești,  domnul Mihai Prodan, vicepreședintele raionului Fălești de comun cu dl Vasile PUIU, responsabil tehnic și specialiștii secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au inspectat mai multe tipuri de lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, contractate cu agentul economic SRL „Energia” din care:

 • Cosirea vegetației de pe acostamente;
 • Reprofilarea părții carosabile a drumurilor cu îmbrăcăminte din piatră spartă;
 • Plombarea gropilor ale îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic;
 • Reparația podețelor existente de evacuare a apelor pluviale;
 • Montarea podețelor noi de evacuare a apelor pluviale;
 • Amenajarea conform normelor de siguranță a trecerilor pentru pietoni în adiacentul instituțiilor școlare și preșcolare din teritoriul raionului;
 • 1
 • 11
 • 2

 Totodată urmează a fi executate și alte tipuri de lucrări.

  Mai multe fotografii

  La data 29 iulie curent, Domnul Mihai PRODAN, vicepreședintele raionului, de comun cu domnul Vasile PUIU, responsabil tehnic, domnul Anatolie GONCEARENCO, primarul satului Mărăndeni și specialiștii din cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri au participat la preluarea probelor de laborator și finalizarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum L243 „R16 – Drum de acces spre satul Mărăndeni”.

 • m1
 • m3
 • mar-29-07-2022_2

  Obiectivul a fost realizat în baza contractului încheiat între Consiliul raional Fălești și Societatea pe Acțiuni „Drumuri Bălți” în sumă de 3 590,30 mii lei.

  În conformitate cu caietul de sarcini au fost executate lucrări de asfaltare a sectorului de drum cu o lungime de 1,3 km prin centrul satului Mărăndeni și au fost create acces spre alte  10 drumuri laterale.

 Mai multe fotografii