Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Recent  a avut loc ședința comisiei de evaluare a stării tehnice și recepție a lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) din raionul Fălești.

În cadrul ședinței au fost examinate:

  1. Procesele Verbale de recepție la terminarea lucrărilor la drumurile: L 242 ”Ciuluc – Hiliuți – Răuțelul Nou” și L 258 ”Sarata Nouă – Ciolacu Nou – Pocrovca”.
  2. Procesele Verbale de recepție finală la drumurile: L256 ”R-17 – Drumul de acces spre satul Sarata Veche” și L 249 ”Catranîc – Ișcalău – G63”.

     În  conformitate cu  PROGRAMUL   ”Lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pentru anul 2020 - 2021 în raionul Făleşti” :

  • Au fost executate lucrările de reparație la drumul   L 242 Ciuluc – Hiliuți – Răuțelul Nou,  în conformitate cu contractul nr.38 din 17 august 2021 încheiat între Consiliul raional Fălești și I.P.S. ”Corsag” , unde a fost reparat capital 1,2 km a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, costul lucrărilor fiind de 2698,71 mii lei.
  • Au fost executate lucrările de reparație la drumul  L 258  Sarata Nouă – Ciolacu Nou – Pocrovca  În conformitate cu contractul nr.41 din 21 iulie  2020 încheiat între Consiliul raional Fălești și I.P.S. ”Corsag” pe parcursul a doi ani, au  fost amenajate două  straturi de beton asfaltic pe o lungime de  3,5 km  pînă în localitatea Ciolacu Nou,  costul lucrărilor fiind de 11902,47 mii lei.

În conformitate cu prevederele contractuale, pentru Întocmirea Proceselor Verbale de recepție finală  au fost examinate calitatea lucrărilor executate în anul 2017 la drumurile:

  1. La drumul L256 ”R-17 – Drumul de acces spre s.Sarata Veche” au fost executate lucrări de reparație capitălă a unei porțiuni de drum din beton asfaltic, cu o lungime de 1,5km, costul lucrărilor fiind de 3881,36 mii lei, executate de I.P.S. ”Corsag”
  2. La drumul L 249 ”Catranîc – Ișcalău – G63” au fost executate lucrări de reparație capitălă a unei porțiuni de drum din beton asfaltic, cu o lungime de 1,045 km, costul lucrărilor fiind de 1874,1 mii lei, executate de I.P.S. ”Corsag”.

     Președintele raionului domnul Sergiu Fîntîna de comun cu membrii comisiei dpmnul.Boris Buga, consilier raional, domnul Vadim Negoiță, consilier raional,  domnul Constantin Cuschevici, șeful secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, domnul Mihai Cucoș,  specialist principal în cadrul secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, domnul Vasile Puiu, responsabil tehnic, au efectuat ieșirea în teritoriu, unde au fost verificate lucrările la obiectele nominalizate.

     La drumul  L256 ”R-17 – Drumul de acces spre satul Sarata Veche” au fost depistate unele neconformități, care vor fi înlăturate pînă la data de 31.05.2022.

    În urma examinării sectoarelor de drum  nominalizate au fost acceptate și semnate procesele verbale de recepție.