Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Festivalul Naţional al Dinastiilor de Familie „La izvorul Osoiencelor” este organizat de Consiliul raional Fălești, Secţia raională Cultură şi Turism Făleşti, primăria com.Horeşti, Organizaţia Obştească „Hăreştenii”, surorile Osoianu, cu susținerea Ministerului Culturii.

Obiective:
-          scoaterea din anonimat a ansamblurilor de familie, interpreţilor vocali şi instrumentişti;
-          susţinerea libertăţii de creaţie a tinerelor talente în domeniul muzicii folclorice;
-          valorificarea şi promovarea tradiţiilor strămoşeşti;
-     cultivarea sentimentelor de respect şi preţuire a tezaurului folcloric, păstrarea tradiţiilor din zona folclorică de la baştină;
-          perfecţionarea măiestriei interpretative;
-          îmbogăţirea repertoriului ansamblurilor de familie;
-          promovarea meşteşugurilor artistice.

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a Festivalului Preşedintele raionului instituie un Comitet organizatoric şi numește componenţa nominală a juriului.

Condiţii de participare:

În cadrul Festivalului participă dinastii de familie – adulţi sau copii din raion, republică sau de peste hotare (la invitaţie). Componenţa colectivului nu trebuie să fie mai mică de cinci persoane. Participanţii prezintă un program de 12 minute, program ce valorifică folclorul inedit tradiţional specific zonei pe care o reprezintă. Materialul pentru programul artistic se selectează din toate genurile şi speciile etnofolclorice: lirica populară, cîntecul epic, folclorul copiilor, folclorul instrumental, arta coregrafică ş.a. Nu se recomandă de inclus în program creaţii ale altor colective. Fiecare colectiv artistic prezintă un meşter popular de la baştină cu minim 10-15 lucrări.

Oferta de participare la festival se înaintează pînă la 15 iunie 2016 pe adresa: 5902-MD, Secţia raională Cultură şi Turism, str. Ştefan cel Mare nr. 40, or. Făleşti; adresa electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi la numărul de telefon (0259)22246. În ofertă se indică numele formaţiei şi a conducătorului, adresa, număr de telefon/fax, e-mail, programul, numărul participanţilor, genul de acompaniament, scurtă biografie şi fotografie a colectivului. Nu se permit fonograme. În ofertă va fi menţionat şi numele meşterului popular cu genul de creaţie, care prezintă expoziţia în costum popular.

Desfăşurarea Festivalului:

Festivalul Naţional al Dinastiilor de Familie „La izvorul Osoiencelor” se va desfăşura la 3 iulie 2016 în com. Horeşti. Începutul la ora 10.00. În cadrul manifestării se vernisează expoziţia meşterilor populari din republică şi raion.

Criterii de apreciere:
-          valoarea artistică a repertoriului;
-          măiestria interpretativă;
-          originalitatea evoluării;
-          autenticitatea materialului folcloric;
-          cultura şi ţinuta scenică;
-          costumul naţional.

Menţiuni:

Dinastiile de familie şi meşterii populari participanţi sunt menţionaţi cu diplome, suvenire şi premii băneşti de către comitetul organizatoric și juriul festivalului.

Juriului Festivalului i se acordă dreptul de a interveni cu modificări în repartizarea premiilor, păstrînd suma indicată în deviz.