Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Feeria sărbătorilor de iarnă încununează cu vestea naşterii Luceafărului poeziei româneşti Mihai Eminescu, poetul care inspiră și astăzi generaţiile iubitoare de frumos.

    Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850  și a fost unul dintre cei mai importanţi scriitori români, fiind considerat poetul naţional.

   Cu acest prilej, la 15 ianuarie curent,  conducerea raionului și reprezentanții din cadrul secțiilor și direcțiilor Consiliului raional au depus flori la monumentul marelui poet Mihai Eminescu. Activitatea a început cu un recital de poezii cu genericul „Închinare la Luceafăr”,  prezentat de elevii liceelor „Mihai Eminescu” şi „Ion Creangă”. Doamna Larisa Velinciuc ne-a încântat cu versuri din creaţia proprie „Odă lui Eminescu”, iar Doamna Maria Chiriac-Testimiţeanu a interpretat  cântecul „O, mamă”, formaţia folclorică „Baştina” a evoluat cu romanţa „Pe lângă plopii fără soţ”.

       La finele recitalului toţi cei împătimiţi de poezia eminesciană, în semn de  profundă recunoştinţă pentru moştenirea spirituală pe care ne-a lăsat-o Mihai Eminescu au depus flori la monumentul poetului.

Galerie foto

   La 13 ianuarie curent în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din orașul Fălești, s-a desfăşurat sărbătoarea prilejuită de Sfântul Vasile ,,La mulţi ani cu sănătate!”, dedicată Anului Nou, stil vechi. S-au întâlnit colective artistice de copii și adolescenți care activează în cadrul instituției: corurile de copii „Clopoțel” și „Speranța”, ansamblul vocal „Mlădițe muzicale”, formația folclorică „Auraș-Păcuraș”, ansamblul de dans popular „Foleșteanca”, ansamblul de dans „Favorit”, ansamblul vocal-instrumental „Contur”.

  Pentru făleșteni au evoluat și colectivele de dans „Brăuleț” și „Millennium” din Mărăndeni.

  Participanții au fost desemnați cu diplome, înmănate de către șeful Secției Cultură și Turism Dl Grigore BUDU, primind, deasemenea, tradiționalul colac și dulciuri.

Galerie foto

 

 Pe data de 18 noiembrie, în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din Fălești, s-a desfășurat Concursul raional „Steaua de Fălești”, dedicat Săptămânii Tineretului, organizat de Secția Cultură și Turism în parteneriat cu Primăria or. Fălești. La competiția artistică au participat 17 concurenți din diferite localități ale raionului. Evenimentul a fost salutat de șeful Secției, Grigore Budu. Juriul select, format din 11 persoane din domeniul culturii și învățământ artistic, președinte Grigore Onoico, profesor de canto al Universității de Stat „Alecu Russo” și Colegiului de Pedagogie Muzicală din Bălți, a evaluat interpreții după intonație, claritate și calitate timbrală, dicție, ritm, aptitudini vocale, ținută artistică.

  Pe 15 noiembrie curent, în incinta Casei de Cultură comuna Pînzăreni,  s-au întrunit specialiștii caselor/căminelor de cultură și biblioteci publice din 13 primării pentru a prelua experiență profesională și bune practici ale colegilor cu  desfășurarea acțiunii model – șezătoarea folclorică „Eu sunt neam de moldovean, alt pământ pe lume n-am” cu participarea artiștilor amatori ai localității-gazde. Au derulat tradiții și obicee la diferite sărbători, ghicitori, cimilituri, cântece și dansuri. Grație directorului casei de cultură, Violeta Țîgîrlaș, și a șefei bibliotecii publice, Ludmila Miron, în cooperare cu gimnaziul din localitate, sărbătoarea a prezentat un mare interes.  În  cadru întrunirii a fost și o prezentare de carte referitor la temă  susținută de Doamna  Margarita Gligor, bibliotecar Oficiu copii, Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu”. Șeful Secției, împreună cu primarul localității, au mulțumit tuturor participanților la sărbătoare. Suntem mândri de faptul, că valorile naționale, tradițiile și obiceiurile neamului vor perpetua continuu.

Galerie foto

  La 23 septembrie curent, în Palatul raional de Cultură „Mihai Volontir” din or. Fălești s-a desfășurat într-o armonie deplină Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate”. Sărbătoarea a demarat cu depunerea de flori la Monumentul Mândria și Puterea Poporului. În sala de spectacole, sărbătorii i-au dat start președintele raionului Fălești, doamna Iraida Bînzari și șeful Secției Cultură și Turism, domnul Grigore Budu, care prin mesajul adresat participanților au punctat însemnătatea armonizării relațiilor interetnice, păstrării și promovării  culturii, tradițiilor și obiceiurilor minorităților naționale în Republica Moldova. S-au întrunit 14 formații artistice care au demonstrat cultura națională, obiceiurile și tradițiile moldovenilor, ucrainenilor, rușilor, romilor, care constituie poporul nostru multicultural. Au participat ansamblurile vocale „Molodușka” (com. Egorovca) și „Beriozka” (s. Gara Catranîc), ansamblurile etnofolclorice „Ivușka” (com. Ciolacu Nou),  „Selianocika” (primăria Natalievca – satele Beleuți și Popovca), „Ceremșina” (com. Pompa), „Hitreșteanca” (s. Hitrești), formațiile folclorice „Baștina” (or.Fălești) și „Doruleț” (com.Călugăr), două ansambluri vocal-instrumentale (or.Fălești) și ansamblurile de dans popular „Speranța” (s. Glinjeni), „Lăstărașii (s. Catranîc), „Făleșteanca” și „Favorit” (or. Fălești).

  În holul instituției meșterii populari și gospodinele localităților reprezentate au adus cele mai frumoase expoziții de artă populară și artă culinară tradițională din localitățile Ciolacu Nou, Egorovca, Gara Catranîc, Beleuți, Pompa, Suvorovca, Hitrești, Moldoveanca, Gara Fălești, Fabrica de zahăr, Grubna Nouă. La intrare în instituție au fost vernisate expoziția pictorului amator din s. Ișcalău Mihai Mereniuc și a elevilor Școlii de Arte Plastice „Gh. Vrabie” Fălești.

Galerie foto