Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 10 octombrie  al anului curent, a  avut  loc  vizita  de  monitorizare   a  reprezentanților  Crucii  Roșii  din  Elveția  în  raionul  Fălești: Alexandra Papis, Viorel Gorceag, Nurlan Derbishaliev în  vederea  implementării de  către  AO CASMED  în  parteneriat  cu  Consiliul  raional  Fălești a proiectului  „Îmbătrânire  și  Sănătate”.

  În cadrul ședinței conducerea raionului și reprezentanții  AO CASMED au  discutat  despre  scopul  proiectului  și  rezultatele  obținute: reducerea  nivelului  de  singurătate  și  marginalizare  prin  implementarea  conceptului  de  Comunitate  Prietenoasă  Vârstei; dezvoltarea  competențelor  actorilor  comunitari  de  evaluare  și  abordare  a  nevoilor  persoanelor  în  etate; acordarea  serviciilor  de  îngrijiri integrate  la  domiciliu, menite  să  abordeze  complex  nevoile individuale  de  îngrijire, să sprijine  autonomia  personală și  îmbunătățirea  stării  de  sănătate. 

 • CR-ELV_1
 • CR-ELV_3
 • CR-ELV_4

  De asemenea a avut loc o întâlnire  cu  grupul  de  seniori  „Miorița” din orașul Fălești.

  A  urmat  o  întrevedere  cu  primarul  comuna Albinețul  Vechi, comitetul  coordonator  local și grupul de seniori „Albinuțele”, în cadrul  căreia  s-a  discutat  realizarea  activităților  din  planul  de  acțiuni  conform  strategiei  locale  pe componenta Comunitate  Prietenoasă  Vârstei.

  Mai multe fotografii

  La  12 iulie al anului curent, în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din orașul Fălești, a fost prezentat filmul documentar „Eva noastră”, prezentat de Ana Gurdiș.

  Filmul a fost premiat la festivalul european TIFF, cu premiul Pitch Winner at Telefilm Chișinău – Documentary workshop (2020). Î cadrul filmului documentar a fost relatat istoria unei familii, în care ambii parteneri au dizabilitate locomotorie, iar fetița lor s-a născut perfect sănătoasă.

  La eveniment au fost prezenți conducerea raionului Domnul Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, Domnul Veaceslav Tambur, vicepreședintele raionului, Domnul Ion Buzinschi, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

  Oaspeți de onoare ai evenimentului au fost Doamna Natalia Mogîldea, reprezentantul Consiliului Europei în Republica Moldova,  Domnul Marcel Spatari,  Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Domnul Vlad Țurcanu, Director general al companiei Teleradio-Moldova și Domnul Mircea Surdu, Director al studioului  Telefilm Chișinău împreună cu minunata sa Echipă Telefilm Chișinău, Doamna Ana Gurdiș, regizoarea filmului „Eva Noastră”.

 • 1
 • 10
 • 11

  Activitatea  a fost organizată în cadrul proiectului Consiliului Europei la Chișinău „Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova” în contextul Săptămânii Consiliului Europei și aniversării a 27-a de la aderarea țării noastre la Consiliul Europei.

  Mai multe fotografii

  La 05 august curent, în incinta  Consiliului raional  a avut loc o întrevedere cu expertul internațional în cadrul proiectului „Îmbătrânire și sănătate”, Crucea Roșie, Elveția, implementat de AO „CASMED” în parteneriat cu autoritățile publice locale de nivelul I, nivelul II și reprezentanții Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

  Domnul Veaceslav TAMBUR , vicepreședintele raionului a avut o întrevedere cu expertul internațional în cadrul proiectului „Îmbătrânire și sănătate”.

  În cadrul întrevederii au participat membrii Comitetului Coordonator Raional, reprezentanți ai societății civile, membri ai Clubului de Seniori.  Scopul  întrunirii a fost schimbul de experiență, provocări și soluții în implementarea proiectului.
   În rezultatul discuțiilor, expertul internațional a menționat că a rămas plăcut surprins de realizările frumoase în cadrul proiectului, de ingeniozitatea, creativitatea celor implicați.

  Este îmbucurător că unele realizări în raionul Fălești, nici în Elveția nu au fost posibile.

 • 1
 • 2
 • 3

  Asociația Obștească „CASMED” relansează concursul de selectare a localităților din raionul Fălești care vor implementa conceptul de „Comunitate Prietenoasă Vârstei”.

  Conceptul de „Comunitate Prietenoasă Vârstei” a fost elaborat de către Organizația Mondială a Sănătății în anul 2006 și promovează incluziunea și contribuția persoanelor în etate la viața comunității.

  În cadrul concursului vor fi selectate 6 localități care vor beneficia de suport în identificarea problemelor locale cu care se confruntă vârstnicii, elaborarea planurilor de acțiuni și implementarea inițiativelor prietenoase vârstei menite să ajute comunitățile să răspundă nevoilor legate de îmbătrânire.

  Cine poate aplica?

  Primăriile din raionul Fălești.

 Criterii de selectare

 • Angajament față de implementarea conceptului de „Comunitate Prietenoasă Vârstei”;
 • Interes de a dezvolta, susține și realiza inițiative locale prietenoase vârstei;
 • Disponibilitate de a aloca resurse (materiale, financiare, umane, etc) pentru implementarea conceptului;
 • Interes de a sprijini crearea și funcționarea grupurilor de inițiativă locală formate preponderent din vârstnici;
 • Angajament de a dezvolta servicii integrate de îngrijiri la domiciliu la nivel de localitate.

  La 24 septembrie  curent, în incinta Centrului de Asistență Socială  „Casa Speranței”, reprezentanții Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Fălești  a desfășurat  atelierul de planificare strategică pentru elaborarea  ulterioară  a  Strategiei de incluziune socială raională a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2021-2025.

    

  Obiectivele ședinței a fost:

 • dezvoltarea competențelor participanţilor în planificarea strategică.
 • analiza situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din raion.
 • identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități  cât  și  soluțiile  acestora.

 

  În  cadrul  ședințelor  participanții  au  dat  dovadă de activism, au identificat problemele  beneficiarilor și au  propus soluții, acțiuni concrete  pentru  a  asigura  incluziunea  socială a persoanelor cu dizabilități.   

  În rezultatul  ședinței s-au identificat  și  unele  probleme ale persoanelor cu dizabilități care nu pot fi soluționate la moment, din motivul  că sunt insuficiente serviciile sociale  și  nu  pot  fi  acoperite.  Aceste probleme  ulterior  vor  fi  planificate  ca  direcții  strategice pentru anii  2021-2025.