La 9 august curent, a fost organizat Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului cu vizite de evaluare în primăria Pîrlița.  În cadrul Consiliului s-au discutat subiectele:
 privind activitatea Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru perioada anului 2019,întreprinderea măsurilor de consolidare a cooperării intersectoriale în vederea prevenirii intrării copilului în dificulltate, rolul serviciilor universale în asigurarea protecției drepturilor copilului, infomarea și sensibilizarea comunității în asigurarea serviciilor sociale primare și specializate pentru familii cu copii la nivel de comunitate. Activitatea a   finisat cu subiecte și acțiuni de mobilizare a comunității.

Galerie foto

  La 18 iulie un grup de specialiști din cadrul Direcției  Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești au efectuat o vizită de schimb de experienţă  la Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești.

  Scopul vizitei este  de familiarizare şi studiere a serviciilor sociale și preluarea bunelor practice în domeniul social. În cadrul vizitei, participanţii au reuşit să-şi formeze o imagine de ansamblu cu privire la activitatea de asistenţă socială  precum și accesul la serviciile sociale din raionul Făleşti,

  La întrunirea cu colegii din Șoldănești a participat și Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului Fălești care a menţionat, că în ultima perioadă s-a îmbunătăţit considerabil mecanismul de colaborare intersectorială, ceea ce permite garantarea siguranței și bunăstării beneficiarului.

  Oaspeții au considerat, că ar fi utilă aplicarea practicilor de succes din domeniu în scopul  implementării acestora în sistemul de asistență socială din Șoldănești.

Galerie foto

  La 18 iulie curent, în  sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire în cadrul proiectului „Viață Sănătoasă ”.  Scopul  seminarului de instruire a fost reducerea poverii bolilor netransmisibile, în discuție a fost chestiunile privind:

  • Modul sănătos de viață;
  • Informații de bază despre diabetul zaharat tip 2;
  • Cum să prevenim complicațiile cronice ale diabetului zaharat?;
  • Îngrijirea pacientului imobilizat la pat.

  Grupul țintă instruit au fost lucrătorii sociali și asistenții parentali din raion, iar formatorii ce au desfășurat seminarul au fost  DoamnaVița Svetlana și Doamna Sceastlivîi Nina, medici  din cadrul ÎMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”.

Galerie foto

  La 16 iulie curent, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului însoțit de specialiștii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului au efectuat o vizită de lucru în primăriile Ișcălău, Catranîc, Bocani și Pietrosu. 
  Vizita a început cu discuția cu asistenții sociali comunitari și lucrătorii sociali din primăriile sus menționate, care mai apoi au însoțit specialiștii pentru a evalua situația beneficiarilor din serviciile sociale: 
1. Cantina Socială din Bocani;
2. Serviciul îngrijire socială la domiciliu;
3. Asistență personală;
4. Familii care beneficiază de sprijin monetar
  Scopul vizitei a fost de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din raion pentru ca cetățenii din localități să beneficieze de servicii sociale de calitate și cât mai urgente.

Galerie foto

  La 17 iulie Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului însoțit de specialiștii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului  a efectuat o vizită de lucru la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi” și Centrul de Asistenţă Specializată şi Formare Continuă „Casa Speranței” din orașul Fălești.

  Scopul vizitei este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din cadrul acestor centre  pentru a asigura beneficiarilor  prestarea serviciilor sociale de calitate.

Galerie foto