Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 28 mai curent, în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate.
  Președintele comisiei Domnul Veaceslav TAMBUR, a convocat în ședință  membrii comisiei unde au fost examinate dosarele a 17 familii cu copii care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

  În cadrul ședinței s-au distribuit  66 000 mii lei pentru 11 familii cu 19 copii pentru procurarea produselor alimentare, igienice și vestimentație.
  S-a examinat 2 cazuri cu privire la prelungirea plasamentului în instituție rezidențială și 1 caz cu privire la instituirea tutelei cu plata indemnizaţiei, un caz de sistarea serviciului Asistență Parentală Profesionistă și 2 cazuri de dezinstituționalizarea din cadrul Centrelor de Asistență Socială.

  Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

 

  La 26 mai curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.
  Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 21 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.    Reieșind din suma disponibilă a fost acordat suport monetar în sumă totală de 55 300 lei, la 17 familii pentru reparația locuinței, conectarea locuinței la rețeaua electrică, produselor alimentelor, igienice, vestimentație precum și procurarea mobilierului adaptat la necesitățile persoanei cu dizabilități.
   A fost examinate dosarele beneficiarilor serviciilor de plasament CAS „Împreună” Ciolacu Nou și în CSS „Pentru Voi” Fălești.
   În urma examinării s-a decis prelungirea plasamentului pentru 3 solicitanți dar și reintegrarea în comunitate a unei persoane.
  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  
Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

sc 20 12  La 20 decembrie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în situație de dificultate.

   Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 23 de cazuri, care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

   Reieșind din suma disponibilă, a fost acordat suport monetar în sumă totală de 31 400 lei - la 7 familii, pentru reparația locuinței, procurarea carburanților, produselor alimentelor, igienice, vestimentație pentru perioada rece a anului precum și pentru adaptarea mobilierului la necesitățile persoanelor cu dizabilitate severă, țintuiți la pat. În cadrul ședinței membrii comisiei au decis reexaminarea a 15 dosare în cadrul  următoarei ședințe. A fost examinat un dosar a beneficiarului ce solicită serviciul social de plasament în cadrul Centrului de Asistență Socială „Pentru Voi” Fălești.

    Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali recomandări  privind ameliorarea situației beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

  La 17 decembrie curent, în  sala de ședințe a Primăriei orașului Fălești, a  fost organizată o masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea conceptului de economie socială în raionul Fălești”, în cadrul proiectului ACCES- Asistență pentru Cunoștințe, Competențe,”.

  Inițiatorii evenimentului au Asociația Obștească „Caroma Nord” în parteneriat cu Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti.

  La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului raional,  Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului,  Direcției Generale Finanțe și Economie, Direcției Generale Educație, Centrelor de Asistență Socială și primari din raionul Fălești.

   

  Activitatea a avut un caracter practic - aplicativ, fiind aplicată „metoda caruselului”, care a ghidat participanții să identifice soluții și activități concrete de realizare a obiectivelor, ce vizau promovarea persoanelor cu dezabilități și dezvoltarea întreprinderilor sociale în raionul Fălești. Scopul întrunirii a fost implicarea actorilor sociali și  comunitatea în procesul de dezvoltare a antreprenorialului social și direcții strategice de dezvoltare a acestui domeniu în raion.

   În ziua de 11 decembrie  curent s-a desfășurat o activitate privind  totalizareaa rezultatele obținute în cadrul proiectului „Crearea Serviciului Camera de Plasament de urgență pentru Victimeler Violenței în familie în raionul Fălești”, implementat de Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului în parteneriat cu Asociația Obștească „Sat Modern” din satul Glinjeni.

   La totalizarea proiectului a participat Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului, Doamna Emilia CIOBANU, șef a Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, care au  menționat și au  evidențiat factorii de decizie și a structurile aferente, privind crearea nouluui serviciu creat și despre durabilitatea Serviciului Camera de Plasament de Urgență pentru Victimele Violenței în familie.