La 05 iunie  în incinta  Centrului Comunitar „Casa Speranței” s-a desfășurat seminarul de instruire continua cu genericul „Promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”. ,,Protecție sau sprijin pentru persoanele cu dizabilități.”

  Seminarul a avut ca scop consolidarea competențelor profesionale a angajaților serviciilor sociale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități cât și acordarea suportului necesar în exercitarea deplină și în condiții de egalitate a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Activitatea a fost organizată de  Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului unde au participat  managerii serviciilor sociale și asistenții sociali comunitari.

Galerie foto

  Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului la 1 iunie de Ziua Internațională a Copilului, ziua în care copiii se simt speciali și ziua în care părinții redevin copii pe câteva clipe, în incinta Palatului raional de cultură ,,Mihai VOLONTIR” din orașul Fălești au fost organizate mai multe activități cu animatori și diferite ateliere, dansuri și recital de poezie.

Galerie foto

  Ședinţa Comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate a avut loc la 21 mai în incinta Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei si Copilului.

  Agenda întrunirii a cuprins chestiuni privind: examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna martie, la cantina de ajutor social din  satul Izvoare și satul Bocani, examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”, examinarea dosarului solicitantului serviciului social de Îngrijire la Domiciliu fără plată, prelungirea termenului de prestare a serviciului social de îngrijire la domiciliu fără plată, examinarea dosarului solicitantului serviciului social de plasament, examinarea dosarelor solicitanților serviciului social Asistență Personală și examinarea dosarului solicitantului serviciului social de suport monetar.

   Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali  asistență și recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate. Toate cazurile au fost examinate și soluționate, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

  La 16.04.2019, copii clasei a-IV-a din Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Fălești au participat la activitatea dedicată Zilei Internaționale a Romilor cu genericul „Cunoaște-mă înainte să mă judeci”.

  Specialiștii din cadrul Serviciului Protecția Familiei și Copilului au transmis copiilor un mesaj foarte important „indiferent de vestimentație, rasă și gen trebuie să vedem bunătatea în copil”. Scopul activității a fost de a confrunta diferite situații discriminatorii pentru copiii de etnie romă din Moldova.

Galerie foto

 La data de 20 decembrie 2018, în cadrul Direcţiei Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, s-a desfăşurat seminarul de instruire pentru asistenţii personali. Seminarul a început cu un mesaj de salut și de felicitare din partea președintelui raionului Fălești, dna Iraida Bînzari.

 Instruirea cu genericul: „Asistarea și îngrijirea persoanelor țintuite la pat”. Promovarea serviciului social „Respiro”, a avut drept scop familiarizarea asistenţilor personali privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Respiro”, au aflat ce sunt escarele de decubit, care sunt cauzele apariției lor și cum să evite apariția acestora.

 În cadrul instruirii  au fost abordate diverse subiecte utile pentru specialişti, precum: modificările legislative în privința salarizării personalului din unitățile bugetare.

 La finalul activității, un grup activ de asistenți personali au venit în dar cu un colaj de colinde și urături cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru toți cei prezenți.

 De instruire au beneficiat în total 50 de asistenţi personali.

Galerie foto