Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

      În scopul promovării interesului major al copilului în societate, implementării în raion a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, a planului de activitate a Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, la data de 31 octombrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la activitatea CLPDC pentru perioada de 9 luni a anului 2017 în primăriile Pietrosu și Hîncești;
 2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2017;
 3. 
Cu privire la activitatea CAS Prosperare, s. Bocșa;
 4. Cu privire la activitatea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii ,,Telefonul copilului”.

     La întrunire au participat șef  Direcție Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție, Direcției Generale Educație, Spitalului raional, consilieri locali, asistenți sociali comunitari, președintele consiliului local pentru protecția drepturilor copilului Hîncești, membrii Consiliului Consultativ al Copiilor, directorii Centrelor de Asistență Socială „Casa Speranței” și „ProSperare”.

     În cadrul ședinței s-a pus accent pe utilizarea tuturor resurselor disponibile din comunități în vederea prevenirii situațiilor de risc a copiilor, inclusiv atenționarea agenților economici, administratorilor localurilor de agrement, care permit accesul minorilor pe timp de noapte, după orele 23.00.

     Raportul a fost completat de către Dna Nanii Liliana, șef Serviciu de Asistență Psihopedagogică, care a informat despre organizarea odihnei de vară a copiilor în anul 2017. S-a luat decizia de a sensibiliza APL de nivelul I referitor la alocarea surselor financiare pentru odihna de vară a copiilor pentru anul 2018.

     Totodată, s-a discutat despre reorganizarea și completarea serviciile sociale din Centrul de Asistență Socială ,,Prosperare” cu modificările de vigoare. S-a analizat activitatea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru copii ,,Telefonul copilului”.

     În concluzie, Dna Emilia Ciobanu, președintele Consiliului, a punctat că în raionul Fălești se lucrează mult pentru a proteja drepturile copiilor, există colaborarea intersectorială care permite de acționa eficient, rapid în interesele majore ale copiilor și a familiilor cu copii în situații de risc.

     Membrii consiliului s-au implicat activ în discuții, aducând exemple din sfera activității și luând decizii corecte în vederea îmbunătățirii acesteia. Deciziile au fost votate unanim.

Galerie foto