Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Reprezentanții Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, la 09 noiembrie au participat la o consfătuire organizată în incinta primăriei orașului Fălești.
 În cadrul întrunirii, participanții au fost informați despre modificările în Codul muncii, noile reguli ce vizează acordarea concediilor anuale și activitatea femeilor însărcinate sau a celor care au născut. La fel, modificările operate în Codul Muncii vizează persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, dar și relația angajator-angajat.

 Domnul Valentin Moșac, Șef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor, a prezentat informații privind  acțiunile de prevenire a incendiilor şi asigurare a securităţii persoanelor. În contextul celor discutate, Doamna Emilia Ciobanu, șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a propus, ca în fiecare primărie din raion să fie constituit un grup de lucru cu reprezentanți din diferite structuri, care va avea responsabilitatea de a identifica beneficiari în vederea antrenării acestora în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.
 Totodată, au fost analizate principalele erori comise în perfectarea cererilor de ajutor social. Astfel, s-a propus verificarea obligatorie de către asistenții sociali comunitari a corectitudinii datelor declarate în cerere de către beneficiari.

 Galerie foto