Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Recent s-a desfășurat ședința de lucru cu managerii servicilor sociale, în cadrul căreia  au fost discutate cele mai stringente  întrebări:

  1. Cu privire la participarea managerilor de servicii la planificarea bugetară, implicarea în gestionarea eficientă a resurselor financiare;
  1. Completarea raportului privind statele de personal și efectivul de personal din instituțiile bugetare.

  S-au discutat posibilitățile de prestare a serviciilor de zi și a programelor orientate de prevenire în perioada pandemiei  și a modalităților  de prevenire a infecției cu COVID 19 a beneficiarilor din serviciile de tip rezidențial. La finalul ședinței  s-a decis: ca managerii serviciilor să participe activ la planificarea bugetară, să completeze raportul  FD -050 care v-a facilita cunoașterea și gestionarea mai eficientă a bugetului serviciului, să fie monitorizate strict vizitele persoanelor străine și a rudelor în zilele de odihnă, pentru a evita infectarea beneficiarilor din serviciile de plasament cu COVID -19, de intensificat activitățile de prevenire cu COVID-19.

  La inițiativa vicepreședintelui raionului, domnul Tambur Veaceslav , s-a ascultat  opinia managerilor cu privire la necesitățile de procurare  și modul de prioretizare a necesităților,oportunități de identificare a resurselor financiare pentru buna desfășurare a activității serviciilor.

Galerie foto