Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 24 septembrie  curent, în incinta Centrului de Asistență Socială  „Casa Speranței”, reprezentanții Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Fălești  a desfășurat  atelierul de planificare strategică pentru elaborarea  ulterioară  a  Strategiei de incluziune socială raională a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2021-2025.

    

  Obiectivele ședinței a fost:

  • dezvoltarea competențelor participanţilor în planificarea strategică.
  • analiza situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din raion.
  • identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități  cât  și  soluțiile  acestora.

 

  În  cadrul  ședințelor  participanții  au  dat  dovadă de activism, au identificat problemele  beneficiarilor și au  propus soluții, acțiuni concrete  pentru  a  asigura  incluziunea  socială a persoanelor cu dizabilități.   

  În rezultatul  ședinței s-au identificat  și  unele  probleme ale persoanelor cu dizabilități care nu pot fi soluționate la moment, din motivul  că sunt insuficiente serviciile sociale  și  nu  pot  fi  acoperite.  Aceste probleme  ulterior  vor  fi  planificate  ca  direcții  strategice pentru anii  2021-2025.