Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 08 septembrie curent, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului însoțit de specialiștii din cadrul Direcția Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului  au efectuat o vizită de lucru în primăria comunei Făleștii Noi.

 

   Vizita a început în cadrul autorității publice locale, la asistentul social comunitar, care apoi a condus specialiștii din domeniu  să examineze situația familiară a cetățenilor care beneficiază de ajutor social.

   În cadrul vizitei au fost evaluate 17 familii care beneficiază de ajutor social.

  Scopul  vizitei este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din raion pentru ca cetățenii din localitate să beneficieze de servicii sociale de calitate și cât mai urgente.

Galerie foto

  Recent s-a desfășurat ședința de lucru cu managerii servicilor sociale, în cadrul căreia  au fost discutate cele mai stringente  întrebări:

  1. Cu privire la participarea managerilor de servicii la planificarea bugetară, implicarea în gestionarea eficientă a resurselor financiare;
  1. Completarea raportului privind statele de personal și efectivul de personal din instituțiile bugetare.

  S-au discutat posibilitățile de prestare a serviciilor de zi și a programelor orientate de prevenire în perioada pandemiei  și a modalităților  de prevenire a infecției cu COVID 19 a beneficiarilor din serviciile de tip rezidențial. La finalul ședinței  s-a decis: ca managerii serviciilor să participe activ la planificarea bugetară, să completeze raportul  FD -050 care v-a facilita cunoașterea și gestionarea mai eficientă a bugetului serviciului, să fie monitorizate strict vizitele persoanelor străine și a rudelor în zilele de odihnă, pentru a evita infectarea beneficiarilor din serviciile de plasament cu COVID -19, de intensificat activitățile de prevenire cu COVID-19.

  La inițiativa vicepreședintelui raionului, domnul Tambur Veaceslav , s-a ascultat  opinia managerilor cu privire la necesitățile de procurare  și modul de prioretizare a necesităților,oportunități de identificare a resurselor financiare pentru buna desfășurare a activității serviciilor.

Galerie foto

  În perioada 17-19 august curent, angajații din cadrul Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului au participat la cursul de instruire în pilotarea indicatorilor de îngrijire alternativă a copilului în cadrul căruia participanții s-au familiarizat cu indicatorii de îngrijire alternativă a copilului, instrumentele electronice de înregistrare, agregare, raportare și vizualizare a datelor pentru pilotarea indicatorilor și procesul de pilotare, organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Palladium Internațional în cadrul proiectului ,,Date pentru Impact: Valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului”.

  Sesiunile respective au fost dedicate exercițiilor și aplicațiilor practice, care vin să faciliteze cunoașterea de către cursanți a indicatorilor, componenței instrumentelor electronice de pilotare și legăturii dintre indicatori și instrumente. Aplicațiile practice au fost utilizate pentru a dezvolta abilități în domeniul completării registrelor din cadrul instrumentelor de pilotare și a facilita înțelegerea modului în care se generează rapoartele și graficele. Cursul a fost finalizat cu discuții recapitulative și cu agrearea pașilor următori, precum și cu o scurtă evaluare a satisfacției cursanților în ce privește instruirea în ansamblu.

  • instr_1
  • instr_2
  • instr_3

  Întreprinderile sociale de inserție creează locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile și au o puternică dimensiune pedagogică.

  Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale poate avea ca rezultat câștiguri pe termen scurt și lung pentru bugetele publice prin reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor fiscale în comparație cu alte metode de abordare a problemelor sociale.

  În acest context, vicepreședintele raionului, dl. Tambur Veaceslav și reprezentanții  Direcției Generale Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului, Direcției Generale Economie și Finanțe, Direcției Generale Educație, s-au întrunit în ședință de lucru, cu scopul elaborării și implementării ulterioare a planului de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, ca componentă a Strategiei de Dezvoltare a Raionului Fălești.

  Documentul vizează analiza contextului actual și proiectarea cadrului de acțiune pentru perioada 2020-2025 de dezvoltare a antreprenoriatului social în vederea maximalizării potențialului pe care îl poate aduce acest sector în dezvoltarea comunitară, crearea de locuri de muncă în special pentru categorii defavorizate, creșterea gradului de asociere a producătorilor locali, dezvoltare rurală, durabilă și sustenabilă.

 

  Astăzi, 28 mai curent, în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate.
  Președintele comisiei Domnul Veaceslav TAMBUR, a convocat în ședință  membrii comisiei unde au fost examinate dosarele a 17 familii cu copii care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

  În cadrul ședinței s-au distribuit  66 000 mii lei pentru 11 familii cu 19 copii pentru procurarea produselor alimentare, igienice și vestimentație.
  S-a examinat 2 cazuri cu privire la prelungirea plasamentului în instituție rezidențială și 1 caz cu privire la instituirea tutelei cu plata indemnizaţiei, un caz de sistarea serviciului Asistență Parentală Profesionistă și 2 cazuri de dezinstituționalizarea din cadrul Centrelor de Asistență Socială.

  Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.