Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Recent, asistenții sociali comunitari din raion au participat la un seminar organizat de Asociația Obștească „Respirația a doua pentru oamenii în etate și inactivi” din mun. Bălți cu tematica: ”Să învingem SIDA împreună”.
 Evenimentul a avut drept scop informarea și familiarizarea celor prezenți cu acțiunile ce necesită a fi realizate întru prevenirea și combaterea efectelor HIV/SIDA.
 În cadrul seminarului a fost prezentat un scurt istoric al apariției infecţiei HIV/SIDA, căile de transmitere a HIV și metodele de protecție. Participanții la seminar au fost informați despre situaţia epidemiologică din Republica Moldova, diagnosticarea persoanelor HIV pozitive, consilierea și principiile de tratament, etapele de adaptare la diagnoza pozitivă, caracteristica stărilor psihologice prin care trece o persoană HIV pozitivă. La fel, au fost enumerate instituțiile care se ocupă cu problema HIV/SIDA.
 Organizatorii seminarului, o atenția aparte, au acordat atitudinii pe care trebuie să o aibă rudele, apropiații, întreaga societatea față de persoanele care suferă de această boală – una de compasiune, de înțelegere și de ajutorare.
 La final, celor prezenți le-au fost distribuite materiale informative și literatură de specialitate.

Galerie foto

  Serviciul de îngrijire socială la domiciliu și îmbunătățirea calității serviciilor prestate a constituit tema atelierului de lucru zonal care s-a desfăşurat vineri, 26 mai curent în incinta primăriei satului Glinjeni. Atelierul de lucru a reunit reprezentanți ai Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu, primarul satului Glinjeni, asistenții sociali comunitari şi lucrătorii sociali din localitățile Răuțel, Mărăndeni, Pompa, Natalievca, Bocani, Pietrosu, Glinjeni, Ișcălău, Egorovca, Catranîc, prestatorul de servicii socio-medicale AO “Casmed”, și asistentul medical comunitar Centrul de Sănătate Glinjeni. Scopul atelierului a fost în a consolida cunoștințele cu privire la prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.
  Agenda întrunirii a cuprins chestiuni privind prevederile Regulamentului-Cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, standartele minime de calitate privind organizarea şi funcţionarea Serviciului, promovarea bunelor practici şi facilitarea unui schimb de experienţă între specialiștii din domeniu. În cadrul discuțiilor, s-a pus accent pe conlucrarea între autoritatea publică locală Glinjeni cu asistentul social comunitar, AO “Casmed” și Centrul de Sănătate Glinjeni. Acționând împreună în interesul comun al beneficiarilor, analizează zilnic dificultăţile şi problemele cu care se confruntă cetățenii, caută soluţii, discută despre posibilităţile de creştere a calității vieții lor, identifică oportunităţile de dezvoltare ale serviciului.
  Totodată, în scopul unei îmbunătățiri continue, participanții au propus ca asistenții sociali comunitari și lucrătorii sociali să fie deserviți fără rând la Oficiul Poștal și la medicul de familie, avantaj care va eficientiza activitatea acestora.

 Uneori viața îți oferă surprize uriașe. Chiar și atunci când nu crezi că se mai poate întâmpla, destinul tău se schimbă. Povestea incredibilă de dragoste a lui Eduard și a Mariei este pentru societatea noastră un exemplu, o istorie de viață, care sperăm că va schimba atitudinea și va spori acceptarea persoanelor cu dizabilități în comunitate.
 Vineri, la 19 mai, tinerii îndragostiți şi-au jurat credinţă în faţa Domnului. Ei au muncit din greu pentru a-și aduna banii pentru o nuntă ca în poveste, cu mulți nuntași, muzică și bucate alese.
 Eduard aflându-se în internat, devenind ulterior beneficiar al Serviciului social „Locuinţă protejată” nici nu-și imagina că ar putea să fie apt de muncă, să aibă o casă, o soție cuminte și iubitoare.
 Alături de colaboratorii Serviciului social „Locuinţă protejată” , la realizarea acestui eveniment memorabil au contribuit, în special echipa Keystone Moldova, Consiliul raional Fălești, Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Direcția Generală Educație, Publicația Periodică “Patria Mea”, voluntarii și persoanele cu suflet mare.
 Pentru Eduard visele au început să devină realitate. Acum el are o casă proprie, o soție și este angajat în câmpul muncii.

Galerie foto

  La 25 mai curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, la care au participat membrii comisiei, primarii, asistenții sociali comunitari, membrii familiei biologice/extinse, copiii, părinții – educatori și asistenții parentali profesioniști.
  În cadrul ședinței au fost examinate 26 chestiuni ce țin de protecția familiei și copilului aflat în situație de risc.
  Comisia a luat decizia despre încetarea plasamentului a unui copil din cadrul Serviciului de asistență parentală profesionistă, acesta fiind reintegrat cu succes în familia biologică. Au fost examinate cazuri privind acordarea unui suport financiar din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, unde 4 familii din raion au fost selectate pentru a beneficia de ajutor pentru ameliorarea problemelor existente în familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie. De asemenea, a fost examinată prelungirea plasamentului copiilor în cadrul Centrelor de Asistență Socială, dezinstituționalizarea copiilor rămași fără ocrotirea părintească din servicii de plasament de tip rezidențial în serviciul de tutelă/curatelă, în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu a fost posibilă. Managerii de caz au prezentat rapoartele de evaluare complexă a situației copiilor și a familiei, planuri individuale de asistență, stabilirea termenelor de realizare, avizele autorităților tutelare locale cu privire la plasamentul planificat și alte materiale relevante. Totodată, au fost examinate rapoartele de evaluare anuală a competențelor profesionale ale părinților - educatori și asistenți parentali profesioniști.

Galerie foto

  Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului a organizat o serie de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Familiei. Scopul principal al acestor evenimente este de a aduce în prim-plan importanţa familiei în viaţa şi dezvoltarea armonioasă a copiilor.
  În acest context, cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei, asistenții sociali comunitari din raion în parteneriat cu reprezentanți din cadrul instituțiilor de învățământ și autorităților publice locale au organizat:
  - Atelier de lucru ,,Copacul familiei”, jocul ,,Borcănașul valorilor familiale”, expoziție de carte ,,Familia-sursă principală de valori”, mese rotunde „Copil, familie, societate”, ,,Impactul migrației asupra copiilor și buneilor rămași acasă”, ,,Familia – punctul meu de sprijin”, discuții legate de importanța familiei, acțiune de caritate “Din inimă pentru familie”.
  În cadrul ședințelor de instruire, asistenții sociali comunitari din cadrul primăriei Fălești, au informat publicul despre importanța perfectării dispoziției de tutelă, actele necesare, cine poate fi numit tutore, care sunt responsabilitățile tutorelui și când se stopează dispoziția de tutelă. O altă activitate a fost organizată cu părinții din localitatea Catranîc cu genericul ,,Servicii sociale destinate familiilor cu copii: ajutor social, ajutor material, sprijin familial”.