Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3


  În incinta Centrului de formare „Casa Speranței” la 27 iunie a fost  organizată o masă rotundă cu genericul:  „O profesie decentă pentru un viitor frumos”.  Scopul activității a fost ghidarea și orientarea tinerilor și absolvenților care beneficiază de servicii sociale de a obține o profesie și un succes în carieră. În  cadrul întrunirii tinerii au fost ghidați de Doamna Iulia Postolachi, lector universitar la catedra Științe ale Educației care a informat publicul despre  oferta  Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din municipiul Bălți, din incinta Universității de Stat ,,Aleco Russo” din municipiul Bălți.

Galerie foto

   La 25 iunie în incinta Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a avut loc şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate, unde au participat Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului  și membrii comisiei.

   În cadrul întrunirii s-au discutat chestiunile:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna iulie, la cantina de ajutor social, s. Bocani- 12 cazuri
2. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”- 2 cazuri,
3. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de Îngrijire la Domiciliu fără plată - 19 cazuri
4. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de plasament-2 cazuri
5. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului social de zi- 1 caz
6. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de suport monetar- 25 cazuri

  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

Galerie foto

  La data 21 iunie 2019, în incinta Consiliului raional Fălești s-a desfășurat seminarul de instruire continuă ” Protecția beneficiarului împotriva violenței. Gestionarea stresului”, având ca scop consolidarea capacităților profesionale  a asistenților personali.

 

  Seminarul a fost organizat de către șefii serviciului social ”Asistență personală” , Veronica Rotaru și Railean Olga, cu participarea a 57 asistenți personali, cu următoarea ordine de zi:

  • Ce este violența? Forme de violență, neglijare, exploatare a beneficiarului.
  • Protecția beneficiarului împotriva violenței.
  • Gestionarea stresului. Strategia de diminuare/ gestionare ale stresului.

  La 05 iunie  în incinta  Centrului Comunitar „Casa Speranței” s-a desfășurat seminarul de instruire continua cu genericul „Promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”. ,,Protecție sau sprijin pentru persoanele cu dizabilități.”

  Seminarul a avut ca scop consolidarea competențelor profesionale a angajaților serviciilor sociale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități cât și acordarea suportului necesar în exercitarea deplină și în condiții de egalitate a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Activitatea a fost organizată de  Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului unde au participat  managerii serviciilor sociale și asistenții sociali comunitari.

Galerie foto

  Direcția Generală Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului la 1 iunie de Ziua Internațională a Copilului, ziua în care copiii se simt speciali și ziua în care părinții redevin copii pe câteva clipe, în incinta Palatului raional de cultură ,,Mihai VOLONTIR” din orașul Fălești au fost organizate mai multe activități cu animatori și diferite ateliere, dansuri și recital de poezie.

Galerie foto