Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 25 octombrie  curent a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la acordarea Suportului  Monetar  pentru luna octombrie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse);

2. Cu privire la aprobarea în Serviciu de Îngrijire la Domiciliu (conform cererilor depuse);

3. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social „Respiro” (conform cererilor depuse);

4. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social de Plasament (conform cererilor depuse);

5. Cu privire la aprobarea în Serviciu Social de Asistenţă Personală (conform cererilor depuse);

6. Cu privire  la  examinarea  a  dosarelor  solicitanților  de  prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;

   Astfel, prin deciziile Comisiei din 25.10.2018 s-a decis acordarea suportului monetar  familiilor social-vulnerabile, pentru 49 familii în sumă totală de  208800 lei. Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului de susţinere a populaţiei categoriilor de persoane nominalizate.

   Beneficiarii de ajutoarele materiale menționate vor putea ridica banii de la Î.S. „Poşta Moldovei”.

  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

 În scopul realizării unei activități cât mai eficiente, lucrătorul social are nevoie în activitatea sa de zi cu zi de o serie de cunoștințe, abilități de comunicare și relaționare, care devin esențiale în practica interpersonală a acestuia cu beneficiarii, familiile și grupurile sociale confruntate cu situații problematice.   În acest context, la 21 septembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar de instruire pentru lucrătorii sociali din raion, organizat de către Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Copilului. Doamna Iraida BÎNZARI, preşedintele raionului, prezentă la  şedinţă, a remarcat rolul important al asistentului social în comunitate, remarcând că un specialist trebuie să fie echitabil şi corect la fiecare etapa de implementare a procedurilor de lucru.

 Evenimentul a avut drept scop formarea şi informarea lucrătorilor sociali. În activitatea zilnică se pune accent deosebit pe dezvoltarea și educarea principalului atribut al comunicării și anume ascultarea, pe acest element de comunicare al relațiilor interumane se realizează încurajarea interlocutorului, obținerea de informații, îmbunătățirea relațiilor cu oamenii și o mai bună înțelegere a lor. Moderatorii  au specificat cât de importantă este comunicarea informației beneficiarilor într-un mod adecvat capacității sale de înțelegere, reducând pe cât se poate folosirea terminologiei tehnice de strictă specialitate, precum și stabilirea unei relații de încredere prin schimb permanent de informații  într-un mod accesibil înțelegerii beneficiarului.

Galerie foto

scad

 La 19 septembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 23 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport. Au fost examinat 3 cazuri de plasament planificat; 1 caz de dezinstituționalizare a copiilor: reintegrarea copilului în societate; 4 cazuri cu privire la prezentarea raportului de revizuire anuală a competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist; 15 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familie cu mai mulţi copii în scopul ameliorării problemelor existente.

 Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii comisiei pe marginea acestora și în urma votării, membriis-au luat decizii în interesul superior al copiilor.

 La 5  septembrie curent  în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința  Serviciului Asistență Comunitară cu următoarea ordine de zi:

- Cu privire la rezultatele inspecţiilor planificate , în vederea acordării ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece;
- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate;
- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;
- Cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de asistenţă specializată pentru familii cu copii cu necesităţi emoţionale special ProSperare s. Bocşa. Admiterea beneficiarilor. Formarea grupurilor de beneficiari pentru programele orientate. Interacţiunea cu Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii.

 Participanții  s-au implicat activ în discuție, aducând  exemple din activitatea zilnică, dar și propuneri  pentru îmbunătățirea mecanismului de cooperare intersectorială în scopul promovării  intereselor beneficiarilor.

Galerie foto

 La data de 22 august curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 33  cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi.

 Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe acordarea ajutorului bănesc pentru 22  familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi pentru ameliorarea problemelor existente şi examinarea a 12 cazuri cu privire la plasament planificat.

 Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto