Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Recent, în incinta Liceului Teoretic ,,Gheorghe Vrabie” din s. Călinești și Oficiului Medicilor de Familie Călinești, au avut loc lecții informative cu tema: ,,Ce este, cum se manifestă şi cum se tratează tuberculoza”. Evenimentul a avut drept scop informarea/sensibilizarea cetățenilor despre natura, simptomele şi tratamentul tuberculozei prin distribuirea pliantelor informative privind prevenirea, supravegherea și controlul tuberculozei. Activitatea a fost organizată de către reprezentantul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Parascovia Pădurari, asistent social comunitar, ASC, Celya Jois, voluntar al Corpul Păcii și Morarenco Ala, medic de familie în cadrul Oficiului Medicilor de Familiei Călinești.

Galerie foto

 La data de 04 mai 2018 în incinta Centrului de meșteșuguri tradiționale  din satul Răuțel a avut loc activitatea zonală privind schimbul de bune practici, cu genericul ,,Parteneriate locale durabile pentru protecția copiilor”. La activitate au fost invitați primarii și asistenții sociali comunitari din primăriile Pîrlița, Natalievca, Pompa, Hiliuți, Obreja Veche, Ciolacu Nou.

 În cadrul întrunirii au fost prezentate informații privind cazurile de violență domestică înregistrate în raionul Fălești, bune practici în formarea parteneriatelor locale pentru protecția copiilor, cît și studiul de caz „Împreună – pentru fiecare copil.

Galerie foto

anti incendiu  La 27 aprilie curent  în incinta Consiliului raional, angajații din cadrul  Serviciului Social „Asistența personală„  au participat la seminarul de instruire „Reguli de apărare împotriva incendiilor„. Seminarul a  fost organizat de către DASPFC Fălești în colaborare cu Secția Situații Excepționale Fălești. La instruire a participat Nicolae Salamandîc, specialist superior , secția apărare împotriva incendiilor, maior al serviciului intern al MAI, care a informat participanții despre prevenirea și apărarea împotriva incendiilor, despre principalele cauze și împrejurări de incendiu în locuințe. În acest context, s-a informat despre proiectul „O casă protejată – O viață salvată!„ care prevede montarea detectoarelor de fum.

Galerie foto

 Cu sufletul deschis și gânduri bune, DASPFC Fălești a participat la evenimentul grandios organizat de Centrul Republican al Voluntarilor (RVC) în contextul Zilei Internaţionale a Faptelor Bune.

 La 29 aprilie  curent, Centrul Republican de Voluntariat a organizat peste100 de acțiuni, la care au participat 2200 de voluntari nu numai din Chișinău, ci și din 17 orașe și sate mari ale țării, inclusiv și orașul Fălești.

 30 de voluntari din cadrul DASPFC au  amenajat și înfrumusețat terenul din incinta Complexului de Servicii Sociale pentru persoane în etate și cu dizabilități“PentruVoi”din or.Fălești.

 Activitatea desfășurată a fost o experiență frumoasă și un îndemn pentru societate “De a învăța să fim mai buni”!

Galerie foto

 La 27 aprilie în incinta  Primăriei Făleştii Noi,a fost organizată  o activitate de informare a  comunităţii privind la serviciile sociale prestate de către Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti. Cei prezenţi la ședință au fost familiarizaţi de către specialiștii Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului despre modificările și completările în legislație în domeniul asistenței sociale, cât și despre serviciile sociale pentru familii cu copii, persoane în etate şi cu dezabilități.

 Totodată au  fost  efectuate  vizite la domiciliile  beneficiarilor  de  ajutor social cu scopul de a monitoriza  şi evalua  corectitudinea   acordării ajutorului.

 Galerie foto