Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

as 28.02 La 28 februarie în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru  protecția  socială  a persoanelor  în  dificultate sau  cu  dizabilități  de  peste  18 ani.

 În cadrul ședinței au fost examinate 22 dosare ale solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie  la  cantina  de  ajutor  social din sat. Bocani și Izvoare, dosarul  solicitanților  serviciului  de  îngrijire  socială  la  domiciliu gratuit și a solicitantului  serviciului  de  plasament temporar cu plată la  CSS „Pentru Voi”, or.Fălești și  CAS „Împreună”, s.Ciolacu Nou;

 La 23 februarie curent în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” a avut loc seminarul de instruire cu tematica “Evidența și asistența cazurilor identificate: probleme, soluții, constatări”, la care au participat asistenții sociali comunitari din raion. Activitatea a fost organizată de către Dna Maria Marcu, specialist principal în protecţia drepturilor copilului.

 Evenimentul a avut drept scop consolidarea cunoștințelor participanților în vederea identificării familiilor cu copii în situație de risc și acordarea asistenței acestora.

 La 09 februarie curent reprezentanții Inspecției Sociale, instituţie subordonată MSMPS, au desfășurat un seminar cu participarea angajaților din cadrul DASPFC.

 În cadrul seminarului a fost pusă în discuție LEGEA Nr. 297 din 21.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social. Participanții la seminar au făcut cunoștință cu organizarea activităților de interes comunitar și responsabilitățile primarului în desfășurarea acestora. Ținem să menționăm că șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă.  Totodată, Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege. 

 Doi tineri cu nevoi speciale trăiesc o poveste de dragoste deosebită. Aceștia s-au cunoscut în urmă cu aproximativ trei ani într-un centru de reabilitare, Maria fiind locuitoare a satului Dumbrăvița, raionul Sângerei, iar Marin beneficiar al Serviciului social “Locuința protejată” din orașul Fălești. Ambii suferă de deficiențe locomotorii grave, încadrate în gradul sever de dizabilitate. Pentru a fi fericiți, oamenii au nevoie de sinceritate și afecțiune iar pentru Maria și Marin drumul spre fericire presupunea o căsuță proprie și o sărbătoare la care au visat dintotdeauna pentru a-și uni destinele.

as em 07 02 Membrii echipei multidisciplinare s-au întrunit la  06 februarie curent în cadrul unei şedinţe de lucru, la care au participat: Doamna Emilia Ciobanu, șef al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Doamna Elena Spînu, specialist principal în asistența medicală a mamei și copilului și Doamna Tatiana Railean, psiholog Serviciul Asistență Psihopedagogică.
 În cadrul ședinței, s-au examinat dosarele a 9 beneficiari ai Serviciului Social ,,Echipa Mobilă.