Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 20 decembrie curent a avut loc şedinţa Comisiei de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane, la care au participat Dl Radu Roman, președintele comisiei, membrii comisiei, specialiştii instituţiilor publice competente şi membrii echipei multidisciplinare teritoriale.

 La ședință a fost prezentat și aprobat raportul de activitate pentru anul 2017 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. La fel, au fost examinate propunerile membrilor în vederea elaborării planului de acțiuni al Comisiei pentru combaterea TFU pentru anul 2018.

 La 19 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei s-a decis acordarea ajutoarelor materiale în sumă totală de 191500 lei pentru 213 socialmente vulnerabile din raion.

 Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei. categoriilor de persoane nominalizate.

 Beneficiarii de ajutoarele materiale menționate vor putea ridica banii de la Î.S. „Poşta Moldovei”.

 La 08 decembrie curent în incinta Consiliului raional s-a desfășurat instruirea autorităților tutelare locale din raion.
 Evenimentul a avut drept scop familiarizarea reprezentanților APL cu conținutul amendamentelor operate la cadrul normativ pentru implementarea Legii 140/2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
 Menţionăm, că potrivit art.3 din Lege, atribuţiile de autoritate tutelară locală sunt exercitate de primarii unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul I.
 Seminarul de instruire a fost organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu A.O „ Parteneriate pentru fiecare copil”.

Galerie foto

 La 05 decembrie curent, 300 de copii din formele alternative de protecție și familii socialmente vulnerabile din raionul Fălești au primit cizme și ciorapi din partea Fundației Children’s Emergency Relief International (CERI).

 Cizmele au fost distribuite de către voluntarii și reprezentanții Fundației împreună cu specialiștii din cadrul Centrului pentru Protecția Familiei și Copilului Fălești. Încălțămintea a fost înmânată direct copiilor, care s-au prezentat la locul de distribuire.

 La 03 decembrie curent în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” a fost consemnată ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, organizat de către Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului sub sloganul “Împreună facem lumea mai bună”.

 Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea publicului larg în scopul prevenirii excluziunii şi marginalizării sociale.