Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Reprezentanții Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, la 09 noiembrie au participat la o consfătuire organizată în incinta primăriei orașului Fălești.
 În cadrul întrunirii, participanții au fost informați despre modificările în Codul muncii, noile reguli ce vizează acordarea concediilor anuale și activitatea femeilor însărcinate sau a celor care au născut. La fel, modificările operate în Codul Muncii vizează persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, dar și relația angajator-angajat.

 Membrii echipei multidisciplinare s-au întrunit la 02 noiembrie curent în cadrul unei şedinţe de lucru,  pentru a examina cererile a 11 solicitanți  de Serviciu Social ”Echipa Mobilă”. La ședința au participat Doamna Emilia Ciobanu, șef Direcție Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Doamna Elena Spînu, specialist principal în asistența medicală mamei și copilului și Doamna Rodica Dreglea, psihopedagog.

      În scopul promovării interesului major al copilului în societate, implementării în raion a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, a planului de activitate a Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, la data de 31 octombrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu următoarea ordine de zi:

 La  25 octombrie a avut loc ședința Consiliului raional de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei la care s-a discutat acordarea ajutorului material unor categorii de persoane socialmente defavorizate din raion. Membrii Consiliului au decis alocarea unui ajutor material în sumă totală de 107400  lei  pentru 114 persoane  aflate în dificultate.  

 Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei categoriilor de persoane nominalizate. Sumele vor fi achitate prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei”, sub semnătura personală a beneficiarilor.

  Încălțămintea ortopedică este destinată să trateze şi să compenseze defectele structurale sau funcționale ale picioarelor unei persoane. Astfel, la 19 octombrie curent, specialiștii Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (CREPOR) au efectuat o vizită de lucru în raionul Fălești cu scopul de a acorda asistență protetico-ortopedică pentru 180 pacienți.
  Echipa medico-tehnică a centrului a recepţionat comenzile pentru confecţionarea mijloacelor ajutătoare tehnice, oferind indicaţii medicale necesare pentru prescrierea acestora.
  Încălțămintea confecționată în cadrul CREPOR este destinată atât copiilor, cât şi adulților, fiind fabricată din piele naturală cu elemente colorate decorative, având închidere cu șiret, elastic, barete cu catarame sau tip Velcro.